Home Uncategorized แม็คโคร ย้ำสินค้าเพียงพอความต้องการ

แม็คโคร ย้ำสินค้าเพียงพอความต้องการ

695

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ตั้งรับกระแสการจับจ่าย หลังจากการประกาศมาตรการคุมเข้มของรัฐบาล บริหารสต๊อกให้เพียงพอความต้องการ ย้ำประชาชนอย่าตื่นตระหนก พร้อมวางมาตรการป้องกันขั้นสูงสุดทุกสาขา

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นและการยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอก 4 ของ ศบค. แม็คโครได้วางมาตรการตั้งรับในหลายด้าน ทั้งการทำงานใกล้ชิดกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อวางแผนการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้เพียงพอกับความต้องการ การบริหารจัดการขนส่งสินค้าภายใต้มาตรการคุมเข้มของภาครัฐ ตลอดจนให้ความร่วมมือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  ในการบริหารสต็อกสินค้า เพิ่มจำนวนพนักงานและความถี่ในการเติมชั้นวางสินค้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าประชาชน รวมถึง ผู้ประกอบการรายย่อยอย่างร้านค้าปลีกเล็ก ๆ ในชุมชน ร้านอาหาร ที่ต้องการเตรียมสินค้าสำหรับการจำหน่ายให้คนในชุมชนช่วงหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ทั้งนี้ แม็คโคร ยังคงยึดแนวทางปฏิบัติในการป้องกันเชื้อโควิด-19 อย่างเข้มงวดภายในสาขา หลังจากได้รับการรับรองเป็นสถานประกอบการปลอดภัย ป้องกันโควิด-19 “THAI STOP COVID Plus” จาก กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็น การนับจำนวนและจำกัดผู้ใช้บริการภายในสาขา, จัดทีมรักษาระยะห่าง (social distancing scouts) คอยประกาศย้ำเตือนลูกค้า โดยเฉพาะในจุดที่มีความแน่นอย่างจุดชำระเงิน  แผนกเนื้อสัตว์

บริการแจกถุงมือให้กับลูกค้าเพื่อลดการสัมผัสโดยตรง และการรณรงค์ให้ใช้การชำระเงินแบบ Cashless payment ลดการสัมผัสเงินสด

นอกจากนี้ แม็คโครยังมีทางเลือกในการเข้าถึงสินค้าจำเป็น ผ่านบริการส่งสินค้าถึงบ้านหรือดิลิเวอรี่จากแม็คโครคลิก ที่คุมเข้มความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจ ให้กับทั้งพนักงาน และผู้รับสินค้าทุกคน