Home ทัศนะ แพ็คพริ้นท์ 2022 โชว์เทคโนโลยีการพิมพ์และการบรรจุภัณฑ์อนาคต

แพ็คพริ้นท์ 2022 โชว์เทคโนโลยีการพิมพ์และการบรรจุภัณฑ์อนาคต

621
คุณเกรียง เธียรนุกุล ประธานพิธีเปิด
นายเกอร์นอท ริงลิ่ง ประธานเมสเซ่ฯ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยบริษัท เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย สมาคมการพิมพ์ไทย สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย และสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย เปิดมหกรรมการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์นานาชาติ และบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกครั้งยิ่งใหญ่แห่งภูมิภาคเอเชีย หรือ “Pack Print International 2022 and Corrutec Asia 2022” ชูไฮไลท์นวัตกรรมแห่งโลกอนาคตจากกว่า 200 บริษัทยักษ์ใหญ่จาก 28 ประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการในหลากอุตสาหกรรมพร้อมนำนวัตกรรมใหม่ ๆ ไปใช้กับการแข่งขัน อีกทั้งยังมุ่งยกระดับการพิมพ์ การบรรจุภัณฑ์ และการผลิตกระดาษลูกฟูกรับนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่อรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2565 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า การรวมตัวจัดมหกรรมการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์นานาชาติ และบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกครั้งยิ่งใหญ่แห่งภูมิภาคเอเชีย ดำเนินมากว่า 20 ปี เพื่อให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในห่วงโซ่ของการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ และกระดาษลูกฟูกได้ตระหนักถึงการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้มากขึ้น รวมทั้งชี้ให้ต่างชาติมั่นใจถึงนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนเศรษฐกิจ เช่น การส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เมืองและเครือข่ายนวัตกรรม การส่งเสริมการลงทุน โมเดลเศรษฐกิจบีซีจี ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมุ่งผลักดันให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในงานได้มีโอกาสเลือกนวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการจากทั่วโลกได้ในงานนี้ เช่น เทคโนโลยี AI บิ๊กดาต้า ระบบอัตโนโมติ ความปลอดภัย ดิจิทัล การยืดอายุสินค้า การรักษาสิ่แวดล้อม

คุณเกอร์นอท ริงลิ่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย กล่าวว่า การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคเอเชีย รวมถึงประเทศไทยกำลังกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นตัวขับเคลื่อนความต้องการบรรจุภัณฑ์ การพิมพ์ และการใช้กระดาษลูกฟูกให้เติบโตมากขึ้น โดยนอกจากในด้านสิ่งแวดล้อมแล้วยังคาดว่าภาพรวมการเติบในระดับเอเชียจะมีทิศทางใหม่ ๆ ที่ผู้ประกอบการไทย จะนำไปใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจได้ดี