Home Uncategorized เอ็ม บี เค มอบน้ำดื่มและหน้ากากอนามัย สู้ภัยโควิด-19

เอ็ม บี เค มอบน้ำดื่มและหน้ากากอนามัย สู้ภัยโควิด-19

689

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสมพล ตรีภพนารถ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมด้วย นางสาวศตกมล วรกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบน้ำดื่ม MBK จำนวน 5,000 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 5,000 ชิ้น ให้กับกรมกิจการชายแดนทหาร เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนและโรงเรียนตามแนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ผ่านมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน โดยมี พลเอกธิวา เพ็ญเขตกรณ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง SML พลตรีกังวาน สุจินต์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง พันเอกบรรลุ เอี่ยมศรี  (ที่ 6 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง เป็นผู้รับมอบ ณ กรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย