Home สิ่งที่น่าสนใจ เลื่อนกิจกรรม Food Destination Center เป็น 2 พ.ย. 64 – 24 ม.ค. 65

เลื่อนกิจกรรม Food Destination Center เป็น 2 พ.ย. 64 – 24 ม.ค. 65

545

AEC Trade Center – PANTIP Wholesale Destination” ศูนย์ค้าส่งใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค หนึ่งเดียวใจกลางกรุงเทพฯ เลื่อนการจัดกิจกรรม Beyond Exhibition – Food Destination Center” เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ร่วมงาน กำหนดวันจัดกิจกรรมใหม่เป็น 2 พฤศจิกายน 2564 – 24 มกราคม 2565 โดยยังคงความตั้งใจเดิมที่จะให้กิจกรรมนี้เป็นศูนย์รวมของพันธมิตรผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมอาหารไว้มากที่สุด เปิดประสบการณ์แบบครบวงจรให้กับพันธมิตรผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการค้าส่งตั้งแต่ต้นน้ำไว้มากที่สุด รวมทั้งเป็นมิติใหม่ของศูนย์ค้าส่งด้านธุรกิจอาหารครบวงจรที่สะดวกที่สุด ครบที่สุด ราคาดีที่สุด เพื่อพาผู้ประกอบการไทยก้าวข้ามทุกข้อจำกัดด้านการค้ายุคเดิม ๆ สู่การทำธุรกิจยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงท่ามกลางการแข่งขันในเวทีการค้าโลก

ผู้สนใจกิจกรรม Food Destination Center ดูรายละเอียดได้ที่ https://beyondexhibition.aectradecenter-th.com หรือสอบถามฝ่ายขาย โทร. 061 416 6790, 065 950 5986