Home สิ่งที่น่าสนใจ เรื่องเล็ก ๆ ของ กาว ผลิตภัณฑ์ที่ (ไม่) เล็ก

เรื่องเล็ก ๆ ของ กาว ผลิตภัณฑ์ที่ (ไม่) เล็ก

948

บมจ.ซีลิค คอร์พ หรือ SELIC เปิดเผยว่าในช่วงปี 2019-2024 ตลาดโลกกาวโต 4.6% ย้ำไม่ว่าช่วงเวลาใด ธุรกิจกาวเติบโตต่อเนื่อง เหตุเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในทุกอุตสาหกรรมทั่วโลก

ว่ากันว่าถึง กาว จะเป็นผลิตภัณฑ์เล็ก ๆ ที่ใช้งานในครัวเรือนก็ตาม แต่รู้หรือไม่? ที่จริงแล้ว กาว ที่ใคร ๆ ว่าเล็กนี้ กลับเป็นส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก

ลองคิดดูง่าย ๆ เก้าอี้ รองเท้า คอมพิวเตอร์ กล่องบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ หรือกระทั่งโทรศัพท์มือถือที่กำลังใช้อ่านโพสต์นี้ ล้วนแล้วแต่มีกาวเป็นองค์ประกอบทั้งสิ้น

ซึ่งหากพูดถึงภาพรวมแล้ว กาวเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ กระดาษและบรรจุภัณฑ์ 34.6% การก่อสร้าง 23.5% ยนตรกรรมและการขนส่ง 14.3% ธุรกิจประกอบชิ้นส่วน 9.1% งานไม้ 7.5% สินค้า DIY 3.9% เครื่องหนังและรองเท้า 2.9% และธุรกิจอื่น ๆ อีก 4.3%

จากรายงานความต้องการตลาดโลกที่มีต่อกาวอุตสาหกรรม เฉลี่ยระหว่างปี 2019-2024 มีการเติบโตเฉลี่ย 4.6% ต่อปี จากมูลค่าตลาดทั้งหมด 58.9 พันล้านดอลลาร์ หรือ 1,830 พันล้านบาท หรือหากคิดเป็นมูลค่า คาดว่าธุรกิจกาวจะมีมูลค่าในตลาดโลกในปี 2024 สูงกว่า 73.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมีเอเชียแปซิฟิคเป็นภูมิภาคหลัก ที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงที่สุดอยู่ที่ 31.1% และมีการเติบโตเฉลี่ย 6.1% ต่อปีสูงกว่าภาพรวม สะท้อนให้เห็นถึงภาวะตลาดที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มอุตสาหกรรมก่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์

และไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ธุรกิจกาวก็ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เพราะกาวถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง และเมื่อภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เติบโตขึ้น นั่นหมายความว่า อุตสาหกรรมกาวก็กำลังเติมโตตามด้วยนั่นเอง

เมื่อรู้แบบนี้แล้ว เรื่องเล็ก ๆ ของ กาว ก็ดูจะไม่เล็กอีกต่อไป...