Home Uncategorized เริ่มแล้ววันนี้ 10 จังหวัดห้ามเดินทางข้ามจังหวัด

เริ่มแล้ววันนี้ 10 จังหวัดห้ามเดินทางข้ามจังหวัด

914

10 จังหวัด ที่ต้องขออนุญาตก่อนจะเดินทางเข้าพื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องเดินทางเข้าพื้นที่ดังกล่าวให้กรอกเอกสารขออนุญาตเดินทางข้ามจังหวัดก่อน ซึ่งแต่ละพื้นที่มีการคัดกรองแตกต่างกันไปตามมาตรการของผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัด

โดยในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) จะมีด่านตรวจคัดกรองที่เคร่งครัดกว่าจังหวัดอื่น ต้องมีสิ่งต่อไปนี้ จึงจะผ่านด่านตรวจคัดกรองประจำจังหวัดได้

  • ต้องมีอุณหภูมิปกติ โดยผ่านด่านตรวจคัดกรองเพื่อสังเกตอาการ
  • ต้องมีแอปพลิเคชั่นหมอชนะ และไทยชนะในโทรศัพท์มือถือ หากไม่มีแอปอาจไม่สามารถผ่านด่านตรวจคัดกรองได้
  • ต้องแจ้งสาเหตุในการเดินทางข้ามจังหวัด โดยเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือให้เป็นธุระจำเป็นในการเดินทางข้ามจังหวัด เช่น ขนส่งสินค้า

นอกจากนี้ ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) จะมีมาตรการที่เข้มข้นกว่าเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดขึ้นมา 1 ข้อ ดังนี้ ต้องมีหลักฐานการได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ในท้องที่ภูมิลำเนาของผู้เดินทาง เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอ และนายจ้าง โดยใช้เอกสารจากกระทรวงมหาดไทยได้เลยครับ

ลิงก์เอกสารขออนุญาตเดินทางข้ามจังหวัด คลิกที่นี่ https://www.chonburipr.net/attachments/view/?attach_id=267927&fbclid=IwAR3vx0fI5mEUgNwX9RCPbhlJAqdYdaNrCQ1_gq5lktjRmKbpBtzR0axvuTo

Cr. https://www.facebook.com/196405254476382/posts/961253724658194/