Home Uncategorized เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ห่วงใยพนักงานมอบประกันภัยโควิด-19 คอมพลีท กลุ่ม ฟรี!!

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ห่วงใยพนักงานมอบประกันภัยโควิด-19 คอมพลีท กลุ่ม ฟรี!!

382

นรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ลสา โสภณพนิช ผู้อำนวยการ ธุรกิจนายหน้า บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลพนักงานในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป โดยส่งมอบความคุ้มครองการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทำประกันภัยโควิด คอมพลีท กลุ่ม มอบให้ฟรี! แก่พนักงานในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป “เพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกัน” จาก กรุงเทพประกันภัย ด้วยความคุ้มครองสูงสุดถึง 300,000.- บาท โดยเมื่อตรวจพบว่าเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19 รับทันที 10,000 บาท พร้อมค่ารักษาพยาบาล และครอบคลุมเมื่อเจออาการแพ้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ระยะเวลาคุ้มครองนาน 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2564-30 มิถุนายน 2565 ถือเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นในการดูแลพนักงานให้เสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย