Home Uncategorized เปิด ‘สโมสรธนาคารกรุงเทพ’ ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ผู้ประกันตน

เปิด ‘สโมสรธนาคารกรุงเทพ’ ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ผู้ประกันตน

993

พื้นที่ เปิด ‘สโมสรธนาคารกรุงเทพ’ ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ผู้ประกันตน สร้างแนวร่วมเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ประเทศ สู้วิกฤติโควิด-19

นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ตอบรับนโยบายภาครัฐในการเร่งกระจายการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันระดับประเทศให้แก่ประชาชนวงกว้าง   ด้วยการสนับสนุนพื้นที่สโมสรธนาคารกรุงเทพ เป็นสถานที่บริการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 รวมถึงอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่ และบริการน้ำดื่มสำหรับผู้มารับการฉีดวัคซีน ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกทำความสะอาดพื้นที่และห้องน้ำทุกจุดภายในสโมสรตลอดระยะเวลาการให้บริการเกือบ 2 เดือน

สำหรับจุดบริการฉีดวัคซีนสโมสรธนาคารกรุงเทพ ตั้งอยู่ถนนศรีนครินทร์ ซอยปราโมทย์ เป็น 1 ใน 6 จุดบริการ ของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่เขตบางนา ประเวศ พระโขนง และสวนหลวง โดยในเขตพื้นที่นี้มีผู้ประกันตนลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนโดยรวมประมาณ 1.5 แสนคน ขณะที่สโมสรธนาคารกรุงเทพ บางนา มีศักยภาพในการรองรับผู้มารับบริการฉีดวัคซีนได้วันละ 1,000 คน ภายใต้การคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยและสุขอนามัยตามที่ภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด  และจะเปิดให้บริการแก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. – 26 ก.ค. 2564  เวลา 8.00 – 17.00 น.

“ธนาคารกรุงเทพในฐานะ “เพื่อนคู่คิด” พร้อมเคียงข้างคนไทยเพื่อร่วมเผชิญกับวิกฤติที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากการมีมาตรการช่วยเหลือเพื่อแบ่งเบาภาระทางการเงินให้แก่ทั้งผู้ประกอบการและลูกค้ารายย่อยแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนโครงการต่างๆ ของทางภาครัฐ โดยเฉพาะการเร่งกระจายการฉีดวัคซีนให้ประชาชนวงกว้าง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวาระแห่งชาติที่ทุกฝ่ายต่างให้ความสำคัญและเร่งขับเคลื่อนเพื่อให้สถานการณ์ที่ยากลำบากครั้งนี้ผ่านพ้นไปโดยเร็วที่สุด” นายทวีลาภ กล่า

นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน  กล่าวต่อว่า  สำหรับจุดให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่สโมสรธนาคารกรุงเทพแห่งนี้ถือเป็นจุดให้บริการ จุดที่ 14 จากจำนวนจุดให้บริการโดยรวมทั้งสิ้น 45 จุด โดยวัคซีนที่นำมาให้บริการในโครงการคือแอสตร้าเซนเนก้า (Astra Zeneca) ซึ่งผู้ประกันตนในเขตพื้นที่รับผิดชอบในโครงการที่ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว สามารถมารับบริการฉีดวัคซีนเข็มแรกของโครงการนี้  ภายใต้แนวทางการปฏิบัติ 6 ขั้นตอนเพื่อรับบริการ ได้แก่  การคัดกรองสิทธิ์ผู้ประกันตน จากนั้นจะมีการลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนภายในโครงการ ตามด้วยการตรวจสุขภาพและวัดความดัน เพื่อเช็คความพร้อมในการรับวัคซีนของร่างกาย จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนในการรับการฉีดวัคซีนตามกระบวนการ ซึ่งหลังจากได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจะมีจุดให้พักเพื่อสังเกตุอาการภายหลังการฉีดประมาณ 30 นาที หากไม่มีอาการข้างเคียงใดๆ ก็สามารถเดินทางกลับได้ และสามารถมารับบริการฉีดเข็มที่ 2 ต่อเนื่องได้ตามเวลานัดหมาย ในอีก 3 เดือนถัดไป

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์รับการฉีดวัคซีนไว้แล้ว สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับจุดให้บริการสโมสรธนาคารกรุงเทพ ได้จากสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารกรุงเทพทุกช่องทาง ได้แก่  www.bangkokbank.com, Bangkok Bank Line Official หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ 0 2645 5555