Home สิ่งที่น่าสนใจ เปิดแล้ว! คาเฟ่ อเมซอน สาขาเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์

เปิดแล้ว! คาเฟ่ อเมซอน สาขาเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์

801

นางสาวจรูญรัตน์ สาลี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดอะไนน์ ติวานนท์ จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาส คาเฟ่ อเมซอน (Café Amazon) สาขา ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ เปิดให้บริการเต็มรูปแบบวันแรก โดยมี นางสาวปัทมา ดุษดี ผู้จัดการเขตการขาย บริษัท ปตท. น้ามันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ พร้อมนำชมบรรยากาศร้านในรูปแบบการตกแต่งร่มรื่นเหมือนอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่างนั่งรับประทานได้โต๊ะละ 1  ท่าน พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด  19  อย่างเคร่งครัด