Home สิ่งที่น่าสนใจ “เบริล 8 พลัส” ชูศักยภาพที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นครบวงจร

“เบริล 8 พลัส” ชูศักยภาพที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นครบวงจร

373
อภิเษก เทวินทรภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

บมจ.เบริล 8 พลัส ยื่นแบบไฟลิ่งเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ชูศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น แบบครบวงจร ผ่านจุดแข็งการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ Salesforce แพลตฟอร์ม CRM อันดับ 1 ของโลก และบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลกในด้านต่างๆ เพื่อบริหารจัดการ Big Data และนำมาวิเคราะห์วางกลยุทธ์องค์กร ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน พร้อมโชว์เคสความสำเร็จให้บริการกับลูกค้ามามากกว่า 250 โครงการทั่วภูมิภาคเอเชีย

นายอภิเษก เทวินทรภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นที่ให้บริการแบบครบวงจร โดยมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจมากว่า 12 ปี เพื่อสนับสนุนให้องค์กรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขับเคลื่อนธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถการให้บริการแก่ลูกค้า และเปลี่ยนผ่านองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัลเพื่อรับมือการถูกดิสรัปชั่น เริ่มต้นตั้งแต่การให้คำปรึกษาและวางกลยุทธ์ด้านดิจิทัล (Strategy Consulting) และการวางแผนพัฒนาธุรกิจด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ต่อด้วยการคัดเลือก การออกแบบ และการพัฒนาระบบ (Technology Service) ตามแผนที่วางไว้ รวมถึงการให้บริการจัดเก็บและบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การพัฒนาโมเดลสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลและนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาใช้เพื่อสร้างความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าขององค์กร สุดท้ายบริษัทฯ ยังมีบริการสนับสนุนและดูแลระบบแก่ลูกค้า (Technology Support Service) เช่น การดูแลหลังการขาย, แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี, จัดหาบุคลากรด้านไอที, จัดฝึกอบรมแก่ลูกค้า เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับทุกๆ องค์กรก็ยังคงเป็นเรื่องของลูกค้า ดังนั้นการทำ Digital Transformation ของบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นเรื่องของ การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management : “CRM”) และ การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) โดยบริษัทฯ จะทำงานร่วมกับพันธมิตรด้านซอฟต์แวร์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบให้ตอบสนองความต้องการแบบเฉพาะรายให้แก่ลูกค้าองค์กร ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และองค์กรขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชีย

ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย และเป็นพันธมิตรกับบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำของโลกในด้านต่างๆ เพื่อนำเสนอบริการที่ครบวงจรให้กับลูกค้า บริษัทฯเป็นตัวแทนและพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ในระดับสูงสุดกับบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลกอย่าง Salesforce ของบริษัท Salesforce.com, Inc. จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (“CRM”) ที่มีส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ของโลก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นตัวแทนขายผลิตภัณฑ์แพลตฟอร์มชั้นนำระดับโลก อาทิ Google Workspace แพลตฟอร์มที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันในองค์กรเกิดความต่อเนื่องและไร้รอยต่อ จาก Google, Tableau แพลตฟอร์มการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของ Data Visualization และ Business Intelligence ชั้นนำของโลก, MuleSoft ระบบ Application Networks ช่วยให้องค์กรสามารถนำข้อมูลและแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ใช้งานอยู่มาเชื่อมต่อเข้าหากันได้โดยมีซอฟต์แวร์ API ของ Mulesoft เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อ (Middleware) รวมถึงเป็นพันธมิตรกับบริษัทซอฟท์แวร์ระดับโลก เช่น Snowflake ระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์และระบบวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสามารถเชื่อมโยงและจัดเก็บข้อมูลที่มักกระจายอยู่ในหลายๆ แหล่งเข้ามารวมอยู่ที่ศูนย์กลางเพื่อการเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้พัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันเอง เช่น ซอฟต์แวร์ BE8 Loyalty Management รองรับการสะสมคะแนนเพื่อทำ CRM, ซอฟต์แวร์ BE8 Corporate Banking Solution สำหรับธนาคารเพื่อใช้บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้านิติบุคคล, ซอฟต์แวร์ BE8 Omnichannel Package ที่รวบรวมช่องทางการสื่อสารและบริการลูกค้าที่หลากหลายและ เชื่อมโยงกันให้เป็นหนึ่งเดียวซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขึ้นและหลากหลายช่องทาง โดยเป้าหมายของการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันเองก็เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีความรวดเร็ว ต้นทุนต่ำ และสามารถเพิ่มโอกาสในการเติบโตจากการขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ ได้เพิ่มเติม

สำหรับเทคโนโลยีและโซลูชั่นที่หลากหลายทั้งหมดนี้ทำให้บริษัทฯนำเสนอสินค้าและบริการที่เหมาะสมในแต่ละองค์กรได้อย่างครบวงจร ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถนำเสนอสินค้าและบริการ ประกอบด้วย

1.งานให้บริการคำปรึกษาด้านกลยุทธ์และพัฒนาเทคโนโลยี (Strategy and Technology Consulting) โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.1 การให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ เช่น Digital Transformation Strategy, CRM Strategy, Sales and Marketing Strategy เป็นต้น 1.2 การพัฒนาระบบ การออกแบบและการสร้างโซลูชั่นส์ (Implementation) และ 1.3 การพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีบุคลากรและการฝึกอบรม (Technology Capability Building)

2.งานด้านบริการเทคโนโลยี (Technology Services) โดยมีรายได้จากการขายสิทธิการใช้และการให้เช่าใช้สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ (License and Subscription) ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย แก่ลูกค้าตามจำนวนผู้ใช้งานจริงและระยะเวลาใช้งานที่กำหนด และงานสนับสนุนและดูแลระบบเทคโนโลยี ซึ่งเป็นงานบริการหลังการติดตั้ง เช่น การให้บริการดูแลและบำรุงรักษา (Support & Maintenance) และการจัดหาบุคลากรเทคโนโลยี (Managed Service)

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรช่วยสร้างข้อได้เปรียบทางธุรกิจให้แก่ลูกค้าผ่านเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจ การแข่งขันผ่านกระบวนการ Digital Transformation สามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเสริมสร้างศักยภาพ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุดกับการรักษาคุณภาพการให้บริการและความสำเร็จของโครงงานมาโดยตลอด จากการพัฒนาองค์ความรู้ด้านบุคลากรให้มีความเข้าใจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด รวมถึงมีความเข้าใจในความต้องการของผู้ประกอบการในแต่ละอุตสาหกรรมอย่างดี ทำให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผล จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและพันธมิตรชั้นนำทั่วโลกอย่างต่อเนื่องจากมาตรฐานการทำงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ส่งผลให้ Salesforce Ventures ซึ่งเป็นบริษัทด้านการลงทุนของ Salesforce ตัดสินใจเข้าลงทุนในบริษัทฯ ซึ่ง เบริล 8 พลัส ถือเป็นบริษัทเดียวในอาเซียนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อที่จะเป็นตัวแทนสำคัญในการผลักดันดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น และขยายธุรกิจในภูมิภาคนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศเวียดนาม โดยจัดตั้งสำนักงาน หลังได้รับการแต่งตั้งเป็น Salesforce Reseller Partner รายแรกในเวียดนาม ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจจากการนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสร้างฐานธุรกิจในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น หลักจากที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้บริการแก่องค์กรหรือบริษัทชั้นนำหลากหลายอุตสาหกรรม กว่า 100 ราย รวมกว่า 250 โครงการ เช่น กลุ่มสถาบันการเงิน, ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค, ธุรกิจค้าปลีก, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ ในหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา, เกาหลีใต้, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย ฯลฯ

“เรามุ่งนำเสนอเทคโนโลยีที่ดีที่สุด เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบในทุกอุตสาหกรรมด้วยซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก ที่เข้ามาช่วยส่งเสริมการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า จัดเก็บข้อมูลและบริหาร Big Data ขององค์กรแล้วนำมาใช้วิเคราะห์เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตจากการขยายฐานลูกค้าใหม่ๆพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจอย่างถูกต้อง เพิ่มความรวดเร็วและคุณภาพ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจอย่างยั่งยืน” นายอภิเษก กล่าว

สุธางค์ คนศิลป กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน

นางสาวสุธางค์ คนศิลป กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บมจ.เบริล 8 พลัส เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น ที่มีบริการอย่างครบวงจรและมีศักยภาพในการเติบโตและสามารถรองรับความต้องการขององค์กรธุรกิจที่ลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจ ทำให้บริษัทฯ สามารถนำความเชี่ยวชาญเข้าไปเสนอสินค้าและบริการที่ครบวงจร เพื่อช่วยองค์กรปรับเปลี่ยนไปสู่การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีขับเคลื่อนธุรกิจ รองรับพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ล่าสุด บมจ.เบริล 8 พลัส ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบข้อมูลแสดงรายการเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 50 ล้านหุ้น โดยจะนำเงินจากการระดมทุนไปใช้ลงทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขยายสาขาไปยังต่างประเทศ การลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจหรือธุรกิจอื่นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ