Home Uncategorized เนสท์เล่ ชูแคมเปญเมนูหนูช่วยทำ สร้างสุขภาพดีและความสุขในบ้าน

เนสท์เล่ ชูแคมเปญเมนูหนูช่วยทำ สร้างสุขภาพดีและความสุขในบ้าน

603

ในวันที่ ‘บ้าน’ เป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่สมาชิกในครอบครัวใช้ชีวิตอยู่บ้านเป็นส่วนมาก และต้องปรับเปลี่ยนพื้นที่เดิม เป็นสถานที่ทำงาน หรือห้องเรียนออนไลน์ ซึ่งเวลาที่ผ่านไปกว่า 1 ปี อาจส่งผลกระทบต่อแนวทางการดูแลสุขภาพตามหลัก 3 อ. อันได้แก่ อ. อาหาร ที่เน้นความสะดวก อาจละเลยเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการที่ดีไป ปัจจุบัน มีดัชนีชี้วัด แสดงให้เห็นว่าเกือบ 40% ของคนไทยมีภาวะอ้วน โดยเด็กวัยเรียนมีภาวะอ้วนมากกว่า 20% และมีพฤติกรรมการบริโภคผักผลไม้ที่เพียงพอน้อยกว่า 10% ประกอบกับ อ. ออกกำลังกายที่ลดลง จากการทำงานและเรียนออนไลน์ ทำให้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กใช้เวลาอยู่หน้าจอมากขึ้น ขยับร่างกายทำกิจกรรมอื่น ๆ น้อยลง สุดท้ายนี้ อ. อารมณ์ ซึ่งเกิดจากความตึงเครียดเมื่ออาศัยอยู่ในพื้นที่จำกัดเป็นเวลานาน ทำให้เกิดอารมณ์หงุดหงิด หรือ หดหู่ซึมเศร้าได้ง่าย ทั้งหมดนี้ แสดงให้เห็นว่า สถานการณ์ปัจจุบัน อาจส่งผลให้เด็กเสียโอกาสและเวลาในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และ ขาดโภชนาการที่ดีไปในช่วงอายุหนึ่ง ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ไม่สามารถย้อนกลับได้

กนกทิพย์ ปริญญานุสสรณ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและสื่อสารโภชนาการเพื่อสุขภาพ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

นางกนกทิพย์ ปริญญานุสสรณ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและสื่อสารโภชนาการเพื่อสุขภาพ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า โครงการเนสท์เล่เพื่อเด็กสุขภาพดี ตระหนักถึงปัญหานี้ และเห็นความสำคัญในการสร้างกิจวัตรประจำวันที่ช่วยให้ทุกคนในครอบครัวใช้เวลาคุณภาพร่วมกันได้ง่าย ๆ ได้พักจากหน้าจอ ฝึกทักษะชีวิต และสร้างพฤติกรรมสุขภาพหมู่ร่วมกัน จึงเดินหน้าสานต่อแคมเปญออนไลน์ #เมนูหนูช่วยทำ นำเสนอกิจกรรมภาคต่อ ตอน สนุกสุขโซน เพราะเด็กเรียนรู้ได้ดีที่สุดผ่านการเล่นหรือการทำกิจกรรมที่รู้สึกสนุก จึงขอเชิญชวนพ่อแม่ และผู้ปกครองร่วม สร้างพื้นที่แห่งความสุขและสุขภาพดีภายในบ้าน ด้วยการชวนเด็ก ๆ มาร่วมเตรียมมื้ออาหารให้สนุกและมีสีสัน ซึ่งจะเป็นการช่วยฝึกทักษะการคิดจากสมองส่วนหน้า (EF: Executive Function) ไปพร้อม ๆ กับการปลูกฝังนิสัยการกินที่ดีผ่านไอเดียของ 3 โซนกิจกรรมสนุก ๆ ในเพจ https://www.facebook.com/N4HKThailand ได้แก่

  • โซนที่ 1 – โซนนักสำรวจ ฝึกทักษะการสำรวจ ช่างสังเกต ด้วยกิจกรรมให้ค้นหาวัตถุดิบที่มีภายในบ้าน ฝึกการคิดวิเคราะห์ว่าจะนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปทำเมนูอะไร ฝึกไหวพริบในการแก้ปัญหาหากสำรวจไม่พบในสิ่งที่ต้องการ ผู้ปกครองยังสามารถสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของวัตถุดิบนั้น ๆ หรือสอนอ่านฉลากเพื่อเรียนรู้คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย
  • โซนที่ 2 – โซนครัวหรรษา ฝึกทักษะการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำเพื่อสร้างประสบการณ์ตรง ด้วยการให้เด็กๆ มีส่วนร่วม ในขั้นตอนการเตรียมอาหารจากวัตถุดิบที่มีในบ้าน ที่พิเศษคือ เนสท์เล่จะเปิดพื้นที่ให้ผู้ปกครองได้พูดคุยและสอบถามโดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็ก และผู้ชำนาญการพิเศษด้านการทำอาหาร เกี่ยวกับการสื่อสารเชิงบวก การสร้างพฤติกรรมสุขภาพให้เด็ก ๆ หรือเคล็ดลับเทคนิคการทำอาหาร ผ่าน Facebook Messenger ของกิจกรรมนี้
  • โซนที่ 3 – โซนคิดส์สร้างสรรค์ เป็นการให้เด็ก ๆ รวมการใช้ทักษะจากโซนที่ 1 และ 2 มาลงมือสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองให้สำเร็จ เป็นโอกาสให้แสดงความขอบคุณ ชื่นชมผลงานของกันและกัน และบอกเล่าเรื่องราวความสนุกที่เกิดขึ้นจากมื้ออาหารในครอบครัว จากสิ่งเล็ก ๆ ในครัวที่ต่อยอดสู่พัฒนาการทางความคิดและโภชนาการที่ดีร่วมกันทั้งบ้าน
อาจารย์รณสิงห์ รือเรือง นักจิตวิทยาคลินิก ระดับชำนาญการพิเศษ

อาจารย์รณสิงห์ รือเรือง นักจิตวิทยาคลินิก ระดับชำนาญการพิเศษ กล่าวถึงประโยชน์ของแคมเปญ #เมนูหนูช่วยทำ ตอน สนุกสุขโซน ในแง่ของการเสริมสร้างพัฒนาการสมองส่วนหน้า ที่ช่วยความสามารถในการจัดการ กระบวนการคิด วางแผนไปสู่เป้าหมาย (Executive Functions) ว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมต้นแบบที่ดีที่พ่อแม่ และผู้ปกครองสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตสำหรับลูก ซึ่งจะเป็นกุญแจในการปลดล็อคคุณภาพชีวิต และปลูกฝังเรื่องโภชนาการที่ดีในวันนี้และอนาคต เพราะเป็นการเรียนรู้เชิงขั้นตอนที่สมบูรณ์แบบ ช่วยให้ลูกได้จัดสรรระบบความคิดอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ อีกทั้งยังฝึกการเชื่อมโยงความคิด ทุกกิจกรรมเป็นเหตุและผลของกันและกัน เห็นมิติของกาลเวลาตั้งแต่ อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต

กล่าวคือ เริ่มต้นจากโซนนักสำรวจ ช่วยให้เด็กลับสมอง ใช้ความคิดและวางแผนว่าสำรวจอะไร และจะนำสิ่งที่สำรวจได้ไปใช้ทำอะไรต่อไป เมื่อเข้าถึงโซนครัวหรรษา จะเป็นพื้นที่ที่เด็กได้สนุกกับการลงมือทำด้วยตนเอง ได้บูรณาการประสาทสัมผัส ที่เรียกว่า sensory integrations การใช้ตากับหู ประสานการทำงานกับมือ เป็นการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ร่วมกับการเคลื่อนไหวร่างกาย การได้กลิ่น การได้ลิ้มรส ซึ่งการทำอาหารเป็นกิจกรรมเดียวที่สามารถใช้ประสาทสัมผัสร่วมกันทั้งหมดได้ และ ยังช่วยพัฒนาความมั่นใจในการตัดสินใจที่จะลงมือทำกับกิจกรรมอื่น ๆ ในชีวิตประจำวันอีกด้วย เมื่อไปถึงโซนสุดท้าย โซนคิดส์สร้างสรรค์ จะเป็นช่วงเวลาที่เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการรังสรรค์เมนูต่าง ๆ และเห็นผลสำเร็จของชิ้นงาน เห็นภาพรวมของทั้งกระบวนการ ตั้งแต่เตรียมวัตถุดิบ การลงมือทำ และนำเสนอผลงานสุดท้ายของตัวเองอย่างภาคภูมิใจ นอกจากนี้แล้ว การเข้าครัวร่วมกัน ย่อมสร้างสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นภายในครอบครัว เป็นกิจกรรมที่พ่อแม่ และผู้ปกครองสร้างบทสนทนากับลูกได้อย่างเต็มที่ และยังสามารถสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับส่วนผสม ผัก และผลไม้ที่มีประโยชน์เข้าไปในเมนูจานโปรดของเด็กได้อีกด้วย”

มาร่วมกันเปลี่ยนพื้นที่เดิม ๆ อย่าง ‘ครัว’ ในบ้านให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่สนุกของเด็ก ๆ ผ่านกิจกรรม #เมนูหนูช่วยทำ ตอน สนุกสุขโซน ที่จะช่วยสร้างทั้งความสุข และ สุขภาพดีให้กับทุกคนในครอบครัว พร้อมมีสิทธิ์รับของรางวัลพิเศษอีกมากมาย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/N4HKThailand