Home Uncategorized เตรียมจัดโครงการตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์

เตรียมจัดโครงการตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์

797

นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า  ที่ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) เห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมโครงการตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษมขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยให้ครูทุกคนในทุกพื้นที่ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ 

โดยวิทยากรชั้นนำของประเทศ เพื่อส่งต่อความรู้และประสบการณ์จากวังจันทรเกษมให้ไปถึงครูโดยตรงทุกพื้นที่ทั่วประเทศ  ทั้งนี้บทบาทของศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) จะต้องเป็นผู้นำทางวิชาการที่จะร่วมขับเคลื่อนในระดับพื้นที่พร้อมกับการสร้างเครือข่าย 77 ตลาดนัดการเรียนรู้ โดยสอบถามความต้องการจำเป็นของหลักสูตรที่ต้องการจะจัดขึ้น เพื่อให้ตรงกับความต้องการของครูอย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้ประสานวิทยากรชั้นนำของประเทศมาถ่ายความรู้ในหลักสูตรต่างๆไว้บ้างแล้ว เช่น วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย จะเชิญประธานรัฐสภามาเป็นวิทยากร และเรื่องศึกษาสื่อสารผ่านบทเพลง เชิญ อ.สลา คุณวุฒิ นักแต่งเพลงชื่อดังมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในส่วนของการฉีดวัคซีนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ โดยข้อมูลล่าสุดได้ฉีดไปแล้วเข็มที่ 1 จำนวน 306,675 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 98,995 รายยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน 459,547 ราย

Cr.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย