Home Uncategorized เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมฝ่าโควิด-19 ผ่านโครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน

เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมฝ่าโควิด-19 ผ่านโครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน

382

กว่าหนึ่งปีแล้วที่โลกของเราได้รู้จักกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ชื่อโควิด-19 ความร้ายกาจของมันคือการเล่นงานทุกภาคส่วนให้ค่อยๆ ล้มลงคล้ายโดมิโน่ และยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไม่ว่าจะกับองค์กรใหญ่ ผู้ประกอบการรายย่อย สังคม ชุมชน และประชาชนทั่วไป รวมไปถึงเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาแห่งความท้าทายนี้ สิ่งดีๆ ที่เรายังคงได้เห็นอยู่ทุกวันคือการรวมพลังครั้งใหญ่ของคนไทย ช่วยกันประคับประคองในส่วนที่ตนทำได้โดยมุ่งหวังจะฝ่าวิกฤตไปด้วยกันทั้งหมด 

เช่นเดียวกับทางด้าน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ที่ได้เล็งเห็น ความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น จึงได้เดินหน้าสานต่อโครงการ คนไทยไม่ทิ้งกัน ตามเจตนารมณ์ของนายธนินท์  เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์  เพื่อประคับประคองฝ่าวิกฤตไปพร้อมกับการเคียงข้างพี่น้องคนไทย ผ่าน 4 โครงการหลัก ภายใต้งบประมาณมากถึง 88 ล้านบาทดังนี้

1. ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค หนุน รพ.สนาม 50 แห่ง

ในภาพใหญ่ระดับประเทศ เซเว่นฯ ซึ่งเล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ และการเยียวยารักษาให้ผู้ป่วยหายดีโดยไวที่สุด ได้ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนามกว่า 50 แห่งที่เป็นพื้นที่ควบคุมใน 18 จังหวัด ตามโครงการ ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19 โดยอุปกรณ์ทั้งหมดจะเป็นหนึ่งในตัวช่วยสำคัญเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ด่านหน้าในการรับมือผู้ป่วยที่เข้ามาอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ช่วยให้การทำหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.เคียงข้างศูนย์รวมจิตใจ น้อมถวายสิ่งของจำเป็นให้กับวัดผ่านมหาเถรสมาคม

การระบาดของโควิด-19 ไม่เพียงสร้างผลกระทบต่อประชาชนเท่านั้น แต่สถาบันศาสนาอย่างวัดต่างๆ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยก็ต้องเผชิญความท้าทายไม่ต่างกัน ด้วยเหตุนี้ เซเว่น อีเลฟเว่น จึงอาสาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยทำนุบำรุงที่พึ่งพิงทางจิตใจให้กับคนไทย ด้วยการน้อมถวาย เครื่องวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์เจล พร้อมน้ำดื่ม ผ่านกรรมการมหาเถรสมาคม เพื่อส่งต่อให้กับวัดในเขตปกครองทั่วประเทศ

โดยที่ผ่านมาได้ทำการ ถวายไปแล้วรวม 5 วัด โดยมีพระเถรานุเถระเป็นผู้รับถวายจากคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร. พระพรหมบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารสมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดยานนาวาพระธรรมราชานุวัตร วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารพระวิสุทธาธิบดี วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร นับเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่ช่วยเยียวยาทั้งความเดือดร้อนและช่วยเยียวยาจิตใจคนไทยที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาไปพร้อมกัน

3.เร่งเยียวยากลุ่มเปราะบาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

กลุ่มเปราะบาง” ได้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทั้งที่อาศัยอยู่ในมูลนิธิและชุมชน นับได้ว่าเป็นอีกกลุ่มประชาชนสำคัญที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เนื่องด้วยผลกระทบจากการระบาดมีโอกาสทำให้คุณภาพชีวิตและสุขภาพของกลุ่มเปราะบางอ่อนแอลงได้มากกว่าปกติ

ด้วยเหตุนี้ ทางด้านเซเว่น อีเลฟเว่น จึงได้เดินหน้ามอบของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย เครื่องอุปโภคบริโภค แอลกอฮอล์ น้ำดื่ม-ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน ซึ่งในปัจจุบันได้ส่งมอบไปแล้วผ่านภาคประชาสังคมกว่า 16 แห่ง อาทิ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา – บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์ 45มูลนิธิเด็กมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ, มูลนิธิดวงประทีปมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมกองทุนสวัสดิการชุมชน และ สภาองค์กรชุมชน เขตยานนาวา เป็นต้น ซึ่งโครงการนี้มีส่วนสำคัญที่ทำให้ความตั้งใจไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังของ ซีพี ออลล์ สัมฤทธิ์ผล

4.ร่วมด้วยช่วยค่าครองชีพ ลดราคาสินค้า ช่วยสังคมไทยฝ่าวิกฤต

ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น นับเป็นร้านอิ่มสะดวกที่อยู่คู่สังคมไทยมายาวนาน ในฐานะที่พึ่งพิงสำคัญให้กับประชาชนในทุกพื้นที่และทุกระดับ ด้วยสินค้าจำนวนมาก มีความหลากหลาย ราคาเข้าถึงง่าย ทั้งยังมีโปรโมชันดีๆ อยู่เสมอ ซึ่งก็ด้วยความตระหนักถึงกลุ่มลูกค้าที่กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนัก ในช่วงที่ผ่านมา บมจ.ซีพี ออลล์ จึงได้ออกแคมเปญใหญ่ เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมด้วยช่วยค่าครองชีพ” ภายใต้โครงการ คนไทยไม่ทิ้งกัน จับมือคู่ค้าลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ลดสูงสุดถึง 73%   ไม่เพียงเท่านั้นในฝั่งของ All Online ยังมีการยกขบวนสินค้าทั้งของกินของใช้ ลดราคาพิเศษ ตอบรับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมพร้อมช่วยคนไทยฝ่าวิกฤต หวังแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับลูกค้าคนสำคัญ

ด้าน นายธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้คณะแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชนในทุกพื้นที่มีความเสี่ยง ซีพี ออลล์ จึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วน จึงได้เดินหน้าสานต่อโครงการ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย รวมถึงน้ำดื่ม อาหาร เบเกอรี่ ฯลฯ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้เปรียบเสมือนนักรบด่านหน้าที่ต่อสู้กับการระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงพระสงฆ์และกลุ่มเปาะบาง

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณในความเสียสละของคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน พร้อมขออยู่เคียงข้างคนไทยในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ว่า คนไทยไม่ทิ้งกัน” ตามปณิธานองค์กรร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” นายธานินทร์ กล่าว

ทั้งหมดคือสิ่งที่แสดงว่า ซีพี ออลล์พร้อมขออยู่เคียงข้างคนไทยในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ว่า คนไทยไม่ทิ้งกัน ตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน