Home Uncategorized อาร์เอส กรุ๊ป มอบน้ำดื่มและผ้าห่ม ให้ศูนย์พักคอย เขตจตุจักร

อาร์เอส กรุ๊ป มอบน้ำดื่มและผ้าห่ม ให้ศูนย์พักคอย เขตจตุจักร

639

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ อาร์เอส กรุ๊ป ร่วมส่งมอบน้ำดื่มจำนวน 21,600 ขวด และผ้าห่มจำนวน 200 ผืน ให้กับศูนย์พักคอยของสำนักเขตจตุจักร ซึ่งได้แก่ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ และศูนย์สร้างสุขทุกวัยจตุจักร ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ยังไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยทั้ง 2 ศูนย์ฯ สามารถรองรับผู้ป่วยโควิดสีเขียวรอส่งต่อได้มากถึง 300 เตียง

การร่วมมือกับสำนักงานเขตจตุจักรในครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนความพร้อมของศูนย์พักคอย ในการลดการติดเชื้อของผู้ป่วยโควิด-19 ภายในครอบครัวที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดต่อไปในชุมชนหรือในที่ทำงานได้ และยังเป็นการสานต่อโครงการเพื่อให้การอยู่ร่วมกันระหว่างองค์กรและชุมชนเป็นไปตามพันธกิจหลัก นั่นคือการสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตและช่วยเติมเต็มความสุขให้กับผู้คน ที่ช่วยยกระดับให้สังคมและผู้คนยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปด้วยกันอย่างยั่งยืน