Home Uncategorized อัยการ สคช.จันทบุรี มอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชน

อัยการ สคช.จันทบุรี มอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชน

342

นายสุธี ทองแย้ม (กลาง) ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี รับมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี (สคช.) จ.จันทบุรี นำโดย นายทรงศักดิ์ นาควิจิตร์ (ที่ 4 จากซ้าย) อัยการ สคช. จ.จันทบุรี พร้อมด้วยนายขวัญไพร จันทนา อัยการจังหวัดจันทบุรี นายไพรวัลย์ เพ็งพา อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี นายบรรพต จันทรธาดา ที่ปรึกษาสำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา และนักธุรกิจจากเมืองพัทยา โดยสิ่งของที่นำมามอบประกอบด้วย หน้ากากอนามัย, แอลกอฮอล์ และเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น  โดยผู้ว่าฯจันทบุรี จะนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคจะนำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และพี่น้องประชาชนที่เข้ารับการรักษาทั้งในรพ.สังกัด รพ.สนาม

นอกจากการช่วยเหลือสิ่งของแล้ว สคช. จ.จันทบุรี ยังมีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการ และการให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย โดยเป็นการบริการฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นค่าธรรมเนียมในชั้นศาลที่ต้องเสียตามกฎหมาย ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน เช่น จัดหาทนายอาสา, จัดทำนิติกรรมสัญญาให้แก่ประชาชน เป็นต้น