Home สิ่งที่น่าสนใจ ไฟเขียวอบรม CEO GenZ ปั้นนักธุรกิจส่งออกรุ่นใหม่ตั้งแต่รั้วมหาลัย

ไฟเขียวอบรม CEO GenZ ปั้นนักธุรกิจส่งออกรุ่นใหม่ตั้งแต่รั้วมหาลัย

393

วันนี้ (21 มิถุนายน 2564) เวลา 08.30 น. นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากรายงานความก้าวหน้าของการติดตามนโยบาย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับการปรับยุทธศาสตร์รองรับวิกฤติโควิด-19 และรูปแบบการทำธุรกิจและค้าขายยุคใหม่ New normal โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นั้น นายจุรินทร์ มุ่งเน้นการปั้นนักธุรกิจยุคใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินมาต่อเนื่องหลังรับนโยบายโดยมีเป้าหมายปี 2564 จำนวน 12,000 คน

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า นายจุรินทร์ นำปรับยุทธศาสตร์เชิงนโยบายให้สอดคล้องโดยไม่ต้องรอโรคระบาดซาเพราะ พฤติกรรมการบริโภคของประชากรทั่วโลกนั้นเปลี่ยนไปนอกจากเป็นพลวัตของเทคโนโลยีที่ผู้บริโภคปรับใช้ออนไลน์และธุรกิจเปลี่ยนเป็น Online business Matching หรือ OBM มากขึ้นแล้วต้องรองรับสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยเช่นเหตุการณ์โรคระบาด เป็นต้น

นางมัลลิกา ระบุว่า ล่าสุดนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ได้ติดตามนโยบายที่ให้กระทรวงพาณิชย์สร้างคนรุ่นใหม่เป็นแม่ทัพบุกตลาดโลกในอนาคตอันใกล้จึงเป็นที่มาของโครงการ “From Gen Z to be CEO” ปั้นนักรบการค้ารุ่นใหม่หรือนักธุรกิจยุคใหม่โดยร่วมงานกับ 93 สถาบันชั้นนำทั่วประเทศในระดับมหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวะทั้งนี้เพื่อให้ความรู้เรื่องการค้า การทำธุรกิจส่งออก เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหารในอนาคต ในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์และการเรียนยังเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเก็บหน่วยกิตของสถาบันการศึกษาที่ร่วมมืออีกด้วย

“โครงการ CEO GenZ นี้ทำมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 16 มิ.ย. 64 นายจุรินทร์ได้ตรวจสอบดูมีผู้ลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 9,063 ราย จากเป้าหมายปี 2564 ต้องได้ไม่ต่ำกว่า 12,000 รายและในจำนวนนี้เรียนจบหลักสูตรไป 2,365 รายได้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น หน่วยงาน Ted Fellows ภายใต้กระทรวง อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น ” ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว

นอกจากนี้ มีกำหนดการเรียนเพิ่มต่อไป คือ

  1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 13 – 22 มิ.ย. 2564
  2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก สถาบันอาชีวะภาคเหนือ 6 – 8  ก.ค.2564
  3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด สถาบันอาชีวะภาคอีสาน 13- 15 ก.ค. 2564
  4. วิทยาลัยวิทยาลัยศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อยุธยา สถาบันอาชีวะภาคกลาง 19 – 21  ก.ค.2564
  5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช สถาบันอาชีวะภาคใต้  26 – 28 ก.ค.2564
  6. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3 – 6 ส.ค. 2564
  7. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  17 – 19 ส.ค. 2564
  8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3  – 30 ส.ค. 2564
  9. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 17 ส.ค. – 1 ก.ย.2564มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4 – 5 และ 11 – 12 ก.ย. 2564
  10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 7 – 10 ก.ย. 2564

” โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กำชับความสัมฤทธิ์ผลของนโยบายอย่างเร็วที่สุดให้ความสำคัญกับการสร้างนักรบทางการค้าระหว่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่สถานการณ์การค้าโลกยุค New Normal โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 นั้นจะเข้าร่วมเป็นประธานเปิดพิธีเปิดเพื่อคิกออฟการเรียนผ่าน webinar ต่อไปและสร้างแรงบันดาลใจแก่กับนักศึกษาในฐานะที่เป็นนักรบสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านทักษะและเทคนิคที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการจาก คือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด สถาบันอาชีวะภาคอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ในการเรียนการสอนยังเกิดความน่าสนใจ และมีสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น ผู้เรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 100 ลำดับแรกจากการประเมินผลทดสอบหลังหลักสูตร จะได้เข้าร่วมพิธีปิดโครงการเฟสแรกปี 2564 พร้อมรับประกาศนียบัตรจากรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ TRUE Digital Park และมีโอกาสเข้าฝึกงานในหน่วยงานองค์กรด้านเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศ อาทิ True Huawei TikTok EXIM Bank Bitkub และ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ หรือ สคต.ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ และจะได้ต่อยอดในโครงการพัฒนาสตาร์ทอัพร่วมกับพันธมิตรของกระทรวงพาณิชย์ในปีต่อๆไปอีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2564 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ไปลงทะเบียนได้ที่ลิ้งค์นี้ https://nea-genztobeceo.com/  และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แอพพลิเคชั่น LINE โดยพิมพ์ @genztobeceo2021 เพื่อเพิ่มเพื่อน หรือ อีเมล์ genzceo2021@gmail.com หรือโทร 083-097-9190