Home Uncategorized สานต่อโครงการซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19

สานต่อโครงการซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19

445

เพื่อสนับสนุนภารกิจฉีดวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ (ที่ 4 จากซ้าย) รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง รับมอบการสนับสนุนน้ำดื่ม อาหาร และระบบสื่อสาร ภายใต้โครงการซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19 จากเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯ โดย นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา (ที่ 4 จากขวา) รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมด้วย นางสาวรุจนาฏก์ วิมลสถิตย์ (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร ด้านบรรษัทสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ นางสาวอนรรฆวี ชูรัตน์ (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านการตลาด บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร และ นายสุพจน์ สุวรรณศรี (ขวาสุด) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ทั้งนี้ การสนับสนุนดังกล่าว ประกอบด้วย น้ำดื่มซีพี น้ำดื่มเซเว่น อีเลฟเว่น และน้ำดื่มทรู รวมจำนวน 66,000 ขวด อาหารจากตู้ CP ปันอิ่ม ปันสุข ตลอดจนความสะดวกด้านการสื่อสารจากกลุ่มทรู ทั้งทรู 5G /4G / WiFi เพื่อให้แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ผู้มาใช้บริการฉีดวัคซีน ได้อิ่มท้อง มีพลังกายพลังใจ รวมถึงรองรับการติดต่อสื่อสารได้อย่างราบรื่นอีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้ สะท้อนความตั้งใจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ต้องการช่วยแบ่งเบาภาระระบบการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมร่วมเคียงข้างคนไทยก้าวผ่านวิกฤตแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ไปได้โดยเร็ว