Home Uncategorized “สหพัฒน์” ร่วมโครงการเตียงต่อชีวิต ผู้ป่วยโควิด-19

“สหพัฒน์” ร่วมโครงการเตียงต่อชีวิต ผู้ป่วยโควิด-19

495

นางผาสุข รักษาวงศ์ (ที่ จากขวา) รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด เป็นตัวแทนบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน ล้านบาท ให้กับโครงการ เตียงต่อชีวิต ผู้ป่วยโควิด-19 ของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เพื่อสร้างห้องแรงดันลบสำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่อยู่ในภาวะวิกฤต ในโอกาสนี้ นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงิน 3.แสน นางผาสุข รักษาวงศ์ และนางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี ได้ร่วมกันมอบเงิน 3.แสน ให้กับโครงการด้วย รวมเป็นเงิน 1.ล้านบาท โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ (ที่ จากซ้าย) คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และ รศ.พญ.ธนันดา ตระการวนิช (ซ้าย) ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นตัวแทนรับมอบ