Home Uncategorized ศุภาลัย เปิดพื้นที่ให้บริการวัคซีนโควิด-19

ศุภาลัย เปิดพื้นที่ให้บริการวัคซีนโควิด-19

282

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดย นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ ร่วมมือกับ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 11 โรงพยาบาลลาดพร้าว และ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เปิดสถานที่อาคาร ศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 เป็นหนึ่งในสถานที่ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 แก่ประชาชนผู้ประกันตนในพื้นที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ 11 รวมถึงพนักงานศุภาลัย ตลอดจนบริษัทผู้เช่าอาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้านความปลอดภัยจากโควิด-19 โดยมีนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเเรงงาน ให้เกียรติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีน

อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เป็นอาคารสำนักงานซึ่งมีสถานที่ตั้งในเขตพื้นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 11 มีความพร้อมด้านสถานที่ เนื่องจากมีพื้นที่ขนาดใหญ่พร้อมให้บริการ อีกทั้งมีมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเป็นระบบ โดยตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในอาคาร และผู้มาติดต่ออย่างสูงสุด ที่ผ่านมาได้กำหนดมาตรการความปลอดภัยด้านชีวอนามัยอย่างเข้มงวด ทั้งการกำหนดมาตรการทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคาร ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ติดตั้งเจลล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนก่อนเข้าอาคาร รวมทั้งบุคลากรที่ให้บริการในอาคารทุกคนได้ผ่านการฉีดวัคซีน โควิด-19 ทั้งนี้เพื่อเสริมความมั่นใจในการใช้บริการพื้นที่ของอาคารในศักยภาพมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยระดับสูง