Home Uncategorized ศุภาลัย ส่งกำลังใจพร้อมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

ศุภาลัย ส่งกำลังใจพร้อมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

309

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ผู้นำในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาอย่างยาวนานก้าวสู่ปีที่ 33 ที่ผ่านมาดำเนินธุรกิจด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ภายใต้แนวคิด “ศุภาลัย ใส่ใจ…สร้างสรรค์สังคมไทย” บริษัทฯได้คำนึงถึงความปลอดภัยของ Stakeholder ทุกกลุ่มมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้ส่งต่อกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งผู้ป่วยโควิด-19 ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 3 ครั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้สานต่อภารกิจ ส่งกำลังใจ และร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ดำเนินการส่งต่อความช่วยเหลือให้ทุกภาคส่วนให้สามารถฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน นับเป็นปัญหาที่สังคมไทยจะต้องร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อทำให้ประเทศชาติสามารถผ่านพ้นสถานการณ์ดังกล่าวไปได้ โดยประชาชนทุกคนจะต้องได้รับวัคซีนโดยเร็วที่สุด เพื่อความปลอดภัยของบุคคล รวมทั้งสังคมโดยรวม

บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 11 โรงพยาบาลลาดพร้าว และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เปิดสถานที่อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 เป็นหนึ่งในสถานที่ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ 11 รวมถึงพนักงาน ศุภาลัย ตลอดจนบริษัทผู้เช่าอาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้านความปลอดภัยจากโควิด-19 โดยมีนายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บมจ.ศุภาลัย และนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเเรงงาน ให้เกียรติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีน

อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เป็นอาคารสำนักงานซึ่งมีสถานที่ตั้งในเขตพื้นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 11 มีความพร้อมด้านสถานที่ เนื่องจากมีพื้นที่ขนาดใหญ่พร้อมให้บริการ อีกทั้งมีมาตรการป้องกัน โควิด-19 อย่างเป็นระบบ โดยตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในอาคาร และผู้มาติดต่ออย่างสูงสุด ที่ผ่านมาได้กำหนดมาตรการความปลอดภัยด้านชีวอนามัยอย่างเข้มงวด ทั้งการกำหนดมาตรการทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคาร ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ติดตั้งเจลล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนก่อนเข้าอาคาร รวมทั้งบุคลากรที่ให้บริการในอาคาร ทุกคนได้ผ่านการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งนี้เพื่อเสริมความมั่นใจในการใช้บริการพื้นที่ของอาคารในศักยภาพมาตรการ ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยระดับสูง

นอกจากนี้ พนักงานศุภาลัยประจำโครงการทั้งแนวราบและคอนโดฯ ในส่วนฝ่ายขาย ฝ่ายโอนกรรมสิทธิ์และฝ่ายก่อสร้าง ล้วนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วเช่นกัน เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยแก่ลูกค้าที่มารับบริการในทุกโครงการของศุภาลัย เน้นย้ำการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

  • สนับสนุนโครงการ “รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย” นวัตกรรมล่าสุด และเป็นคันแรกในประเทศไทยที่สามารถตรวจผลได้ครั้งละ 3 เคส ออกแบบโดยศูนย์นวัตกรรม KMITL GO FIGHT FOR COVID-19 ศูนย์วิจัยและออกแบบ งานสร้างสรรค์ (Research and Creative Design Center: RCDC) สจล. ร่วมกับ หมอแล็บแพนด้า ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก โดยร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการมูลค่า 100,000 บาท
  • จับมือพันธมิตรทางธุรกิจ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหาร น้ำดื่ม ถุงน้ำใจ และสิ่งของที่จำเป็นให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในแคมเปญ “ALL FOR HEROES” ส่งมอบแก่โรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลสนามที่เป็นด่านหน้าในการรักษาผู้ป่วยโควิดจำนวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลราชวิถี, วชิรพยาบาล, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลตำรวจ สนับสนุนแคมเปญ “ALL FOR HEROES”
  • บริจาคเครื่องปริ้นเตอร์ ให้กับโรงพยาบาลมหาราช จ.นครราชสีมา เพื่อใช้ในงานบริการฉีดวัคซีน และมอบ น้ำดื่มสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยฝ่ายขาย และฝ่ายก่อสร้างโครงการภูมิภาค 2 เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการส่งมอบ โดยมี นพ. เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นตัวแทนรับมอบสนับสนุนอุปกรณ์สำนักงาน ให้กับโรงพยาบาลมหาราช

บริษัทฯ ตระหนักถึงความยากลำบาก และความเหน็ดเหนื่อยในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อว่าการส่งต่อส่งกำลังใจ และความช่วยเหลือให้บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นด่านหน้าในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นสิ่งสำคัญ และขอให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน