Home Uncategorized ระยอง เตรียมตั้งโรงพยาบาลสนาม

ระยอง เตรียมตั้งโรงพยาบาลสนาม

1193

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นพ.สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง พล.ต.ต.มานะ อินพิทักษ์ รอง ผบช.ภ.2 รรท.ผบก.ภ.จว.ระยอง และนายชัยพร แพภิมย์รัตน์ นายอำเภอปลวกแดง ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ อ.ปลวกแดง หลังจะมีการใช้โรงเรียนบ้านปลวกแดง เป็นโรงพยาบาลสนามกักตัวผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ อ.ปลวกแดง โดยจะมีการปรับปรุงอาคารหอประชุมของโรงเรียน ซึ่งจะสามารถรองรับได้ประมาณ 100-150 คน การรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว มีผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งก็มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เนื่องจากบางคนยังมีความกังวลจะได้รับผลกระทบติดเชื้อจากการมาตั้งโรงพาบาลสนามดังกล่าวไปด้วย

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบันมีคนติดเชื้อทุกวัน มีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับ ซึ่งโรงพยาบาลหลักมีเตียงไม่เพียงพอรองรับ การตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่เข้าใจความรู้สึกของประชาชนที่มีความกังวลการแพร่ระบาดของเชื้อ เท่าที่มีโรงพยาบาลสนามอยู่ในขณะนี้ ก็ยังไม่พบว่ามีการแพร่เชื้อออกมา และชุมชนรอบข้างก็ไม่พบว่ามีคนติดเชื้อเลย ขอให้เข้าใจ และมั่นใจได้ว่าการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามมีการป้องกันเต็มที่ มีขั้นตอนที่รัดกุม และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อออกไปในวงกว้าง ก็ขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ได้เห็นใจแพทย์ บุคลากรที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่หอประชุมโรงเรียนบ้านปลวกแดงดังกล่าว จะมีการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนา มีรั้วรอบขอบชิด ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้ามาได้เด็ดขาด