Home Uncategorized รพ.นวเวช ต้อนรับผู้บริหารสหพัฒน์ เยี่ยมชมการทำงาน

รพ.นวเวช ต้อนรับผู้บริหารสหพัฒน์ เยี่ยมชมการทำงาน

653

นายไกรวิน ศรีไกรวิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ ทีมงานของ โรงพยาบาลนวเวช ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) อาทิ นางผาสุข รักษาวงศ์, นายเวทิต โชควัฒนา, นางชัยลดา ตันติเวชกุล, นายเพชร พะเนียงเวทย์ ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมศักยภาพการให้บริการ การบริหารจัดการ และเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานและทันสมัยของโรงพยาบาลนวเวช