Home สิ่งที่น่าสนใจ “ยู ซิตี้’ จำหน่ายตึกที่ลอนดอนได้เร็วกว่าแผนที่กำหนด

“ยู ซิตี้’ จำหน่ายตึกที่ลอนดอนได้เร็วกว่าแผนที่กำหนด

385

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ยู ซิตี้ ประกาศความสำเร็จในการขายอาคารสำนักงาน  Underwood Street ในเมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยการจำหน่ายสินทรัพย์นี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยนอกเหนือจากการเพิ่มทุนที่ ยู ซิตี้ สามารถระดมทุนได้ถึง 15.7 พันล้านบาท ซึ่งแล้วเสร็จตามกำหนดในปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา การจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่ามาตรฐานในพอร์ตโฟลิโอของบริษัทฯ นับเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จได้อย่างรวดเร็วในการนำบริษัทฯ กลับมามีกำไรในอนาคต

นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยู ซิตี้ อธิบายว่า อาคาร Underwood Street เป็นสินทรัพย์ที่ดี และตั้งอยู่ในทำเลที่ดี อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาของการระบาดของโควิด-19 นั้นเกิดขึ้นใกล้เคียงกับการทำการตลาดของเรา รวมถึงการเช่าอาคารยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ซึ่งหมายความว่าเราอาจจะต้องมีผลขาดทุนอีกหลายไตรมาสก่อนที่อาคารจะมีอัตราการเช่าที่ทำกำไรได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงได้อนุมัติการดำเนินการที่จะช่วยให้เราสามารถพลิกกลับมาทำกำไรได้เร็วยิ่งขึ้น

การจำหน่ายอาคาร Underwood Street ในครั้งนี้ จะสร้างรายได้เพิ่มเติมกว่า 356.7 ล้านบาท ให้แก่บริษัทฯ นับเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานะการเงิน และถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจำหน่ายสินทรัพย์มูลค่ากว่า 4.4 พันล้านบาท

ปัจจุบัน ยู ซิตี้ มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมด 31.8 พันล้านหุ้น ประกอบด้วยหุ้นบุริมสิทธิ 26.2 พันล้านหุ้น และหุ้นสามัญจำนวน 5.6 พันล้านหุ้น โดยหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลสูงสุด 1.1 บาทต่อหุ้นบุริมสิทธิ ก่อนที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะได้รับเงินปันผล