ข่าวการพิมพ์

ยอดโควิดวันนี้! ผู้เสียชีวิตพุ่ง 98 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 รวม 9,186 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 9,107 ราย ผู้ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 79 ราย ผู้ป่วยสะสม 343,352 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้หายป่วยกลับบ้าน 5,543 ราย
ผู้หายป่วยสะสม 238,701 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้เสียชีวิต 98 ราย

Exit mobile version