Home Uncategorized ภูเก็ต ยกการ์ดสูง เพิ่มมาตรการเข้มข้นทั้งเข้า-ออก

ภูเก็ต ยกการ์ดสูง เพิ่มมาตรการเข้มข้นทั้งเข้า-ออก

468

รายงานข่าวแจ้งว่า สาระสำคัญมาตรการ คัดกรองคนเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามคำสั่งที่ 3860 / 2564
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15-31 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง มีดังนี้

1. ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด และ พื้นที่ควบคุมสูงสุด 24 จังหวัด รวม 34 จังหวัด ต้องถือปฏิบัติ ดังนี้
1.1 ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ถ้าเป็น AZ ต้องได้รับมาแล้ว 14 วัน หรือถ้าหายป่วยจาก covid ต้องไม่เกิน 90 วัน
1.2 ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อ covid19 ด้วยวิธีอันเป็นเท็จหรือ rt-pcr ไม่เกิน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับการตรวจ
1.3 ต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นหมอชนะและยินยอมให้แชร์โลเคชั่นตลอดเวลาที่อยู่ในภูเก็ต
หมายเหตุสำหรับจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มข้น 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และพื้นที่ควบคุมสูงสุด รวมทั้งสิ้น 24 จังหวัด (พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี สระบุรี ชัยนาท นครนายก นครสวรรค์ อ่างทอง อุทัยธานี ปราจีนบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี ระยอง นครราชสีมา ตาก นครศรีธรรมราช กระบี่ ระนอง)

ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆนอกเหนือจากข้อ 1 ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีน covid ครบ dose หรือ AZ 1 เข็ม 14 วันหรือได้รับการตรวจหาเชื้อ covid19 ด้วยวิธี rt pcr หรือ Antigen testไม่เกิน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับการตรวจ