Home สิ่งที่น่าสนใจ ภาพเล่าเรื่อง : โน้ต-อุดม บวช

ภาพเล่าเรื่อง : โน้ต-อุดม บวช

588

โน้ต-อุดม แต้พานิช เข้ารับพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ที่วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยได้รับฉายาทางธรรมว่า “พระอุดม อธิจิตฺโต” แปลว่าผู้มีจิตสูง

Cr.เพจเดี่ยว