Home สิ่งที่น่าสนใจ พช. ประกาศผู้ชนะประกวดคติครบรอบ 60 ปี

พช. ประกาศผู้ชนะประกวดคติครบรอบ 60 ปี

327
สุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งได้มอบหมายให้คณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมการประกวดฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดคติประจำใจในการทำงานพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน โดยได้จัดทำระบบรับสมัครในระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2564 โดยหลังจากปิดรับสมัครแล้วได้กำหนดให้มีการพิจารณาคติประจำใจจากผู้ที่ส่งทั้งหมดให้เหลือ 5 คติประจำใจแล้วเปิดให้ลงคะแนนโหวตในระหว่างวันที่ 4-14 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมานั้น

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศผลการประกวดคติประจำใจในการทำงานพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน  พร้อมทั้งได้แสดงความยินดีกับผลการประกวดคติประจำใจในการทำงานพัฒนาชุมชน ที่ได้รับการคัดเลือกคะแนนสูงสุด ได้แก่ “60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”  โดยเป็นผลงานการประกวดของ นายทรัพย์ศิลป์ สังสีแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

พร้อมกล่าวขอบคุณคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมการประกวดฯ และกลุ่มองค์กร ภาคีเครือข่าย ประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดจำนวนมาก พร้อมให้กำลังใจบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนทุกท่าน ขอให้ยึดมั่นคติประจำใจในการทำงานพัฒนาชุมชน ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนภารกิจงานของกรมโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานบรรลุวิสัยทัศน์ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 มุ่งเดินหน้า Change for Good ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนสู่ชีวิตมั่นคง ครัวเรือนมั่งคั่งและชุมชนยั่งยืนต่อไป

ด้าน นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ในฐานะกรรมการเลขานุการฯ กล่าวเสริมว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมการประกวดฯ โดยมี นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรม ในฐานะหัวหน้าคณะทำงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกคติประจำใจ โดยมีผู้ที่สนใจส่งคติประจำใจ จำนวน 157 คติประจำใจ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาโดยใช้มติพิจารณาคัดเลือก เหลือจำนวน 5 คติประจำใจ จากนั้น กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดทำระบบ google form เพื่อเปิดให้บุคลากรในสังกัด กลุ่มองค์กร ภาคีเครือข่าย ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้โหวตคติประจำใจให้เหลือเพียง 1 คติประจำใจเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน  นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมโหวตจำนวนทั้งสิ้น 9,330 คน โดยถือว่าได้รับความสนใจในการร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมากซึ่งบรรลุหลักการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง พร้อมกล่าวขอบคุณคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมการประกวดฯทุกท่าน ที่ได้ดำเนินการคัดเลือกในการประกวดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส บริสุทธิ์และยุติธรรม  พร้อมทั้งขอบคุณผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมขอให้บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนทุกท่านยึดมั่นคติประจำใจในการทำงานพัฒนาชุมชน ในการขับเคลื่อนภารกิจงานกรม สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ เพื่อพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ทุกท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดประกาศผลการประกวดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน https://personnel.cdd.go.th/  หรือคลิกลิ้งค์ : https://bit.ly/3hdsrct หรือทางเพจ Facebook : Personnel CDD Channel