Home Uncategorized ฝ่าฝืนเคอร์ฟิวคืนแรกรวม 299 คน

ฝ่าฝืนเคอร์ฟิวคืนแรกรวม 299 คน

689

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่าตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2564 มีวิทยุสั่งการและกำชับการปฏิบัติไปยังทุกหน่วยงานในสังกัด ให้ปฏิบัติตามประกาศข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 ก.ค.64 ในการควบคุม ระงับ ยับยั้ง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยให้ประสานงานกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ฝ่ายปกครอง เพื่อตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจตราห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 21.00-04.00 น. นั้น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติสรุปภาพรวมผล การปฏิบัติการตั้งจุดตรวจ ประจำวันที่ 13 ก.ค.2564 ในฐานความผิดออกนอกเคหสถาน พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด รวม 299 ราย โดยแบ่งออกตามพื้นที่ดังนี้

  1. พื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล 57 ราย
  2. พื้นที่ตำรวจภูธรภาค 1 187 ราย
  3. พื้นที่ตำรวจภูธรภาค 7 7 ราย
  4. พื้นที่ตำรวจภูธรภาค 9 48 ราย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังได้กำชับ เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายยึดการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด หากพื้นที่ใดปล่อยปละละเลย ก็จะพิจารณาความบกพร่องทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดต่อไป

นอกจากนี้หากพบเบาะแสการกระทำความผิด สามารถแจ้งมายังสายด่วน 191 และ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง