Home Uncategorized ผบ.ตร. กำชับตำรวจปฎิบัติการเป็นไปตาม ศบค.

ผบ.ตร. กำชับตำรวจปฎิบัติการเป็นไปตาม ศบค.

650

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงสูงอย่างเข้มงวด ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ ศบค.

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมาย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปม.ตร.) เป็นผู้รับผิดชอบงานบริหารสถานการณ์ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดย พล.ต.อ. ดำรงค์ศักดิ์ ได้มีหนังสือสั่งการไปยังหน่วยในสังกัด ตร.ประสานงานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างเรียบร้อย ตรงตามนโยบายมาตรการตามข้อกำหนดฯ เรื่องการห้ามออกนอกเคหสถาน ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมรับ แจ้งเหตุ เบาะแสอาชญากรรม และเหตุฉุกเฉินกรณีประชาชนขอความช่วยเหลือ โดยเฉพาะการขอความช่วยเหลือที่เกี่ยวกับการระบาดของโรค ให้รีบประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง พร้อมเข้าช่วยเหลือทันที ส่วนการบังคับใช้ตามมาตรการฯ ให้ดำเนินการกับผู้ที่กระทำความผิดที่ไม่อยู่ ในหลักเกณฑ์ข้อยกเว้น รวมถึงการเดินทางข้ามจังหวัดด้วย และให้ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่บิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดในสังคม การปฏิบัติของหน่วยที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจตรา บังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามข้อกำหนดฯ ของ ศบค.ตั้งแต่ 12 ก.ค.64 เป็นต้นไป หลังจากที่มีการตั้งจุดตรวจ ตามประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบถึงมาตรการตามข้อกำหนดฯ ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค.64 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ให้จัดชุดสายตรวจร่วม และชุดเคลื่อนที่เร็ว เพื่อตรวจตราและกวดขันสถานประกอบการ กิจการ กิจกรรม ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ รวมถึงภารกิจ ควบคุมพื้นที่แคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่ ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค สำหรับพื้นที่ ภ.1-9 พร้อมกำชับ ภ.จว. อื่นๆ นอกเหนือจากจังหวัดที่มีพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ เข้มงวด ให้ประสานหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด จัดตั้งชุดตรวจร่วม และชุดเคลื่อนที่เร็ว รวมถึงพิจารณา จัดตั้งจุดตรวจป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยบูรณาการกับฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง และหน่วยทหาร ในพื้นที่

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใย กำลังพลตำรวจทั่วประเทศ โดยเฉพาะที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ที่มีการระบาดของโรค ให้เตรียมอุปกรณ์จำเป็น เตรียมร่างกายให้พร้อม เพื่อความปลอดภัย และให้ตั้งใจทำหน้าที่เพื่อเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชน นอกจากนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ฝากมายังพี่น้องประชาชนด้วยว่า หากท่านต้องการแจ้งเบาะแส ต่างๆ หรือแจ้งเหตุฉุกเฉิน เพื่อขอความช่วยเหลือ สามารถแจ้งได้ตลอด 24 ชม.ที่หมายเลข 191 และ 1599 หรือที่สถานีตำรวจทั่วประเทศ