Home Uncategorized ปล่อยขบวนรถ CCR Team ให้ความรู้ผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้าน

ปล่อยขบวนรถ CCR Team ให้ความรู้ผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้าน

471

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานคร และตัวแทนภาคีเครือข่าย ปล่อยขบวนรถ CCR Team (Comprehensive Covid-19 Response Team) ซึ่งเป็นความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุขและกทม. ในการจัดทีมบุคลากรทางการแพทย์ เครือข่ายภาคประชาชน อสม.และเจ้าหน้าที่ จำนวน 188 ทีม ลงพื้นที่ให้ความรู้กับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่บ้าน ประสานส่งต่อผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาล และฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวและสตรีมีครรภ์ ในพื้นที่ กทม.ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรับบริการได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำร่องในพื้นที่ ซอยลาซาล กทม. เป็นแห่งแรก ที่ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี