Home สิ่งที่น่าสนใจ ประกาศผล 50 ผืนสุดท้าย สู่การประกวดผ้าระดับประเทศ

ประกาศผล 50 ผืนสุดท้าย สู่การประกวดผ้าระดับประเทศ

424

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีการตัดสินการประกวดลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพผ้าไทย ในรอบ Semi Final จำนวน 150 ผืน ณ ห้อง Meeting Room 3 ทรูไอคอนฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา บัดนี้กรมฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกการประกวดผ้าลายพระราชทานระดับประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยมีผ้าลายพระราชทานที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 50 ผืน แบ่งเป็น 1.ผ้ามัดหมี่ 2 ตะกอ จำนวน 5 ผืน 2.ผ้ามัดหมี่ 3 ตะกอขึ้นไป จำนวน 5 ผืน 3.ผ้าขิด จำนวน 6 ผืน 4.ผ้ายกดอก จำนวน 1 ผืน 5.ผ้ายกใหญ่ จำนวน 4 ผืน 6.ผ้ายกเล็ก จำนวน 4 ผืน 7.ผ้าจกทั้งผืน จำนวน 6 ผืน 8.ผ้าแพรวา จำนวน 3 ผืน 9.ผ้าเทคนิคผสม จำนวน 4 ผืน 10.ผ้าบาติก-ผ้ามัดย้อม จำนวน 7 ผืน และ 11.ผ้าเทคนิคสร้างสรรค์ จำนวน 5 ผืน ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องเตรียมความพร้อมเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป

โดยนับว่าเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาได้ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระสติปัญญา ออกแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย ด้วยพระดำริที่ชัดเจนในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทย ให้ดำรงอยู่ยั่งยืนตลอดไป โดยเฉพาะผ้าไทยอันเป็นสิ่งบอกเล่าเรื่องราวคุณค่าของท้องถิ่น ให้เป็นเครื่องมือนำพาคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้น

สืบเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน OTOP City 2020 และทรงพระกรุณาพระราชทานแบบลายผ้าฯ ปลุกกระแสวงการผ้าไทยทุกภูมิภาคกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ก่อให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ลวดลายผ้าตามแบบวิถีดั่งเดิม ให้เกิดความทันสมัย สร้างอัตลักษณ์ใหม่อันเป็นที่ถูกใจของตลาด ขยายฐานลูกค้าที่มีทุกเพศ ทุกวัย ทุกโอกาส สมดังพระดำริ ผ้าไทย ใส่ให้สนุก นำมาซึ่งกำลังใจ และความภาคภูมิใจของช่างทอผ้าเป็นอย่างมาก

แม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่ยังคงฝ่าฟันสร้างรายได้หมุนเวียนเลี้ยงดูตนเอง ครอบครัว ต่อไปได้ พระองค์ทรงยึดแนวพระราชดำริ ในวิถีของการวิจัยและพัฒนา R&D ผ้าไทยให้ได้รับการยกระดับ และคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อกระตุ้นให้พี่น้องช่างทอผ้าทั้งหลาย ได้พัฒนาฝีมือ ค้นหาเทคนิควิธีการในการผลิตผ้าไทยให้ดีขึ้นด้วยเทคนิคต่าง ๆ ตามแต่ละภูมิภาค

โดยได้รับความร่วมมือจากดีไซเนอร์จิตอาสาที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจ ในการเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในเรื่องของ แนวความคิดการพัฒนาผ้าไทย และคำนึงถึงความต้องการ ความนิยมของตลาดผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบ สี ตลอดจนความประณีตในการทอผ้าให้มีคุณภาพ และนับได้ว่าการประกวดลายผ้าพระราชทาน ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ครั้งนี้ ในทุกเทคนิคการทอผ้า ทั้งผ้าบาติก ผ้ามัดหมี่ ผ้าขิด ผ้าจก ผ้ายกดอก รวมถึงผ้าปัก เป็นการส่งเสริมให้พี่น้อง OTOP ที่รวมกลุ่มกันในเรื่อง ผ้า ได้พัฒนาฝีมือ นำเทคนิคใหม่ๆ มาพัฒนาผ้าอย่างต่อเนื่อง

ที่ผ่านมาได้มีการจัดประกวดผ้าทั้งหมด 4 ภูมิภาค ซึ่งถือว่า เป็นที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องกลุ่มทอผ้าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีผู้เข้าร่วมการประกวดมากกว่า 1,677 ผืน และทั้ง 4 ภูมิภาคมีผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 3,215 ผืน