Home ทัศนะ ‘ปฐม’ถวายเงินทอดกฐินวัดโบสถ์ร่วมสร้างเมรุ 1.02 ล้านบาท

‘ปฐม’ถวายเงินทอดกฐินวัดโบสถ์ร่วมสร้างเมรุ 1.02 ล้านบาท

1347

คุณปฐม สุทธาธิกุลชัย ประธานกรรมการบริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด ในฐานะประธานอุปถัมภ์ทอดกฐินสามัคคี ถวายเงินจำนวน 1,020,045 บาทที่ได้จากการจัดตั้งองค์กฐินของคนในอุตสาหกรรมการพิมพ์ เพื่อสมทบทุนสร้างเมรุเผาศพ(ตาถ่าน) แก่พระครูสุทธิสารโสภณ เจ้าอาวาสสวัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2564

ปฐม สุทธาธิกุลชัย