Home สิ่งที่น่าสนใจ บีโอไอ ปั้นผู้ประกอบการสู่ตลาดโลก สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ

บีโอไอ ปั้นผู้ประกอบการสู่ตลาดโลก สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ

325
ซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

บีโอไอ เดินหน้าสร้างความพร้อมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนทำธุรกิจในตลาดโลก เปิดหลักสูตร“สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ” หรือ TOISC รุ่นที่ 19 หวังยกระดับทั้งด้านองค์ความรู้ เคล็ดลับ และการบริหารจัดการนำธุรกิจไทยเจาะตลาดต่างแดน

นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า บีโอไอเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการไทยสู่การทำธุรกิจในตลาดโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในบทบาทของบีโอไอที่ต้องดูแลและพัฒนาผู้ประกอบการไทย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงได้จัดหลักสูตรอบรม “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ” หรือ TOISC รุ่นที่ 19 ซึ่งจะช่วยยกระดับการบริหารการจัดการธุรกิจในต่างประเทศ ด้วยการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้แก่เจ้าของธุรกิจ ทายาทธุรกิจและระดับผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและแสวงหาโอกาสสำหรับการลงทุนในตลาดต่างประเทศ

หลักสูตรดังกล่าวจะเจาะลึกทุกเรื่องที่จำเป็นในการลงทุนโดยถ่ายทอดผ่านประสบการณ์ของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและนักธุรกิจชั้นนำของประเทศ ทั้งเรื่องเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์การเจรจาเชิงธุรกิจการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสากลเพื่อเชื่อมสัมพันธ์การลงทุน การออกแบบธุรกิจเพื่อการลงทุน ในต่างประเทศ ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางตลาดโลกและแนวโน้มของตลาดเกิดใหม่ ความรู้เรื่องกฎหมาย เรื่องภาษี เรื่องพิธีการทางศุลกากรในต่างประเทศ ข้อควรระวังเรื่องการจัดทำเอกสารความตกลงต่างๆ การหาแหล่งเงินทุน ตลอดจนเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่ในต่างประเทศให้ความสำคัญ

นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนเคล็ดลับของธุรกิจไทยที่เติบโตในต่างแดน มีกิจกรรมกลุ่มสร้างเครือข่ายนักธุรกิจเพื่อการลงทุน รวมทั้งมีกิจกรรมศึกษาลู่ทางการลงทุนในต่างประเทศอีกด้วย สำหรับปี 2564 จะเน้นเส้นทางการลงทุนในประเทศกลุ่มอาเซียน ซึ่งผู้ประกอบการจะได้เข้าพบหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและสมาคมต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจ เยี่ยมชมสถานที่ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมจับคู่ธุรกิจกับบริษัทไทยที่มาลงทุนในต่างประเทศ สำรวจย่านเศรษฐกิจการค้า และตลาดท้องถิ่น พร้อมเส้นทางโลจิสติกส์อีกด้วย

“แม้ว่ายังคงมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่บีโอไอได้เตรียมสร้างความพร้อมให้กับนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลักสูตรสร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศนี้ได้ดำเนินการมาถึงรุ่นที่ 19 แล้ว โดยที่ผ่านมาผู้เข้ารับการอบรมหลายรุ่นได้สะท้อนมุมมองที่เป็นประโยชน์หลายด้าน เช่น ได้ประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้ที่ลงทุนในต่างประเทศแล้วจริงๆ มีมุมมองทั้งเรื่องความท้าทาย สิ่งที่ต้องระมัดระวัง ซึ่งเป็นการวางพื้นฐานที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในองค์กรช่วยวางแผนการดำเนินการเรื่องต่างๆ ได้ตรงจุดมากขึ้น บีโอไอจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เพื่อช่วยยกระดับทั้งด้านบริหารจัดการ และเพิ่มพูนความรู้ต่างๆ อย่างรอบด้าน” รองเลขาธิการบีโอไอกล่าว

ทั้งนี้ หลักสูตรนี้จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 23 มิถุนายน 2564 สำหรับผู้สนใจสมัครสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย โทรศัพท์ 0 2553 8111 ต่อ 6245 หรือ E-mail: [email protected] หรือ @Line ID: boi.toisc