Home สิ่งที่น่าสนใจ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ขยายแผนระดมทุน 1.3 หมื่นล้าน

บีทีเอส กรุ๊ปฯ ขยายแผนระดมทุน 1.3 หมื่นล้าน

382
สุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน สำหรับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ชี้ยอดจองทะลุเป้าหมายกว่า 2.1 เท่า ตัดสินใจเสนอขายเพิ่ม รวมเบ็ดเสร็จวงเงิน 13,000 ล้านบาท ได้อันดับความน่าเชื่อถือ ‘A’ จากทริสเรทติ้ง พร้อมกางแผนใช้คืนหนี้เดิม ล่าสุดยังคว้ารางวัลเกียรติยศ “Transport Deal of The Year” จาก The Asset Triple A Infrastructure Awards 2021 จัดทำโดย The Asset นิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชีย จากการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือหุ้นกู้สีเขียว (Green Bonds) จำนวน 8,600 ล้านบาท ที่บริษัทฯ จัดออกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 ตอกย้ำจุดยืนดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน-ยึดมั่นดูแลสิ่งแวดล้อม

นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน จำนวน 3 ชุด มูลค่าเสนอขายรวม 13,000 ล้านบาท แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 1-2 และ 5 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีผู้ลงทุนแสดงความจำนงในการลงทุนเป็นจำนวนมากกว่า  2.1 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการจัดออกเดิมที่ 8,000 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงตัดสินใจออกหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมอีกจำนวน 5,000 ล้านบาท เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุน โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ระดับ A จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่เสนอขายทั้ง 3 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.79% ต่อปี มูลค่า 1,500 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.53% ต่อปี มูลค่า 3,500 ล้านบาท และหุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.77% ต่อปี มูลค่า 8,000 ล้านบาท โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

“การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนที่ไว้วางใจและให้ความสนใจจองซื้อหุ้นกู้ของ BTSG รวมทั้งขอบคุณ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ชำระคืนหนี้เดิม ความสำเร็จของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้เช่นเดียวกับทุกครั้งที่ผ่านมาจะสนับสนุนให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนอย่างสม่ำเสมอต่อไป” นายสุรยุทธ กล่าว

นอกจากการออกหุ้นกู้ดังกล่าว ล่าสุด บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล Transport Deal of the Year จาก The Asset Triple A Infrastructure Awards 2021 จัดทำโดย The Asset นิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชีย จากการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือหุ้นกู้สีเขียว (Green Bonds) อายุ 2 ถึง 10 ปี จำนวน 8,600 ล้านบาท ที่บริษัทฯ จัดออกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เป็นจัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

สำหรับรางวัล Transport Deal of The Year จะพิจารณาจากตราสารหนี้ในหมวดระบบขนส่งมวลชน ที่มีความโดดเด่นในการระดมทุนโดยเน้นในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านความยั่งยืน (Sustainable Infrastructure) ซึ่งหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้อย่างชัดเจน เนื่องจากบริษัทฯ นำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ดังกล่าวไปลงทุน และใช้ชำระคืนหนี้คงค้างในโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) และโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-สำโรง) ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่จะส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนด้วยพลังงานไฟฟ้า ลดการใช้รถยนต์ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในเขตกรุงเทพมหานคร

“การออกหุ้นกู้ Green Bonds ของบริษัทฯ เป็นไปตามความตั้งใจของบริษัทฯ ที่อยากเปิดโอกาสให้แก่ผู้ลงทุนได้ร่วมลงทุนในโครงการที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลืองมีส่วนช่วยลดมลภาวะทางอากาศ และช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ รางวัลที่ได้รับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และการยึดมั่นในการดููแลรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาลด้วยจริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ จนทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับในด้านการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อาทิ ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (DJSI) เป็นระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกัน (2561-2563) และได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่่ 1 ของโลก ในกลุ่มการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และล่าสุดเป็นบริษัทในกลุ่มขนส่งแห่งแรกและแห่งเดียวที่่ได้รับการรับรองว่าเป็นบริษัทที่่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์หรือ carbon neutral transportation company (โดยได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทย)” นายสุรยุทธ กล่าว