Home สิ่งที่น่าสนใจ ธ.ก.ส. ขับเคลื่อนโครงการสินเชื่ออาชีพเสริมเพิ่มรายได้

ธ.ก.ส. ขับเคลื่อนโครงการสินเชื่ออาชีพเสริมเพิ่มรายได้

659

นายสุกิตต์ ไกรเกตุ ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า  ธ.ก.ส.ทั่วประเทศ กำลังดำเนินโครงการสินเชื่ออาชีพเสริมเพิ่มรายได้ เพื่อสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับลูกค้าผู้กู้สินเชื่อตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ ให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพเสริม

โดยผ่านการฝึกอบรมความรู้หรือทักษะจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี ในช่วง 6 เดือนแรก และตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR เท่ากับร้อยละ 6.50) ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 10 ปี ระยะเวลาโครงการตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 สอบถามรายละเอียดได้ที่ ธ.ก.ส.ทั่วประเทศ