Home Uncategorized ทราเวลโลก้า มอบถุงปันสุข สู้ภัยโควิด-19

ทราเวลโลก้า มอบถุงปันสุข สู้ภัยโควิด-19

1113

ทราเวลโลก้า ซูเปอร์แอปท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปิดกิจกรรมร่วมแบ่งปันภายใต้แคมเปญ Stay Home First, Then Explore the World รวบรวมเป็นถุงปันสุข 1,000 ถุง มูลค่ารวม 100,000 บาท มอบแก่มูลนิธิอิสรชน ซึ่งนอกจากจะเสริมสร้างโอกาสการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ต้องมาดำรงชีวิตเร่ร่อนไร้บ้าน แคมเปญยังสนับสนุนให้ลูกค้าใช้เวลาอยู่ที่บ้านในช่วงที่ต้องมีการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้ การร่วมบริจาคและบรรเทาทุกข์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ #WalkTogether Against COVID-19 ของบริษัท ที่มุ่งเสริมสร้างความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในการประคองให้ผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไปด้วยกัน

ปณิชา ธนณาเคนทร์ ผู้จัดการฝ่ายขาย ทราเวลโลก้า ประจำประเทศไทย

นางสาวปณิชา ธนณาเคนทร์ ผู้จัดการฝ่ายขาย ทราเวลโลก้า ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ทราเวลโลก้ามุ่งมั่นในการเป็นส่วนช่วยสังคมไทยให้สามารถฝ่าฟันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงได้เปิดตัวแคมเปญ ‘Stay Home First, Then Explore the World’ ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างบรรยากาศการพักผ่อนหย่อนใจ ให้กับผู้ใช้ชาวไทยที่โหยหาการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงที่ต้องใช้เวลาอยู่บ้านให้ปลอดภัย ขณะเดียวกันก็ยังเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมช่วยเหลือผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด วันนี้จึงรู้สึกขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแรงกัน ส่งผลให้สามารถระดมเงินจำนวน 100,000 บาทจากการขายตั๋วเครื่องบินในช่วงสองสัปดาห์ในเดือนมิถุนายน แปรเป็นถุงปันสุขจำนวน 1,000 ถุง ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมดี ๆ ที่ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและบรรเทาทุกข์ครั้งนี้

วิไลพรรณ หลวงยา ประธานมูลนิธิอิสรชน

นางวิไลพรรณ หลวงยา ประธานมูลนิธิอิสรชน กล่าวว่า ขอขอบคุณทราเวลโลก้าที่ให้การสนับสนุนแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์อันยากลำบากเช่นนี้ ถุงปันสุขจำนวน 1,000 ถุง จะบรรจุสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น เช่น อาหาร ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว ยารักษาโรค และเสื้อผ้า โดยจะนำไปแจกจ่ายยังจุดต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ซึ่งหวังว่าจะช่วยลดภาระและบรรเทาปัญหาการดำรงชีพของคนไร้บ้าน ความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมจะช่วยให้สังคมดีขึ้นได้และช่วยให้เราผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคครั้งนี้ได้”

ในการร่วมมือกับมูลนิธิอิสรชนนั้น จะมีการนำถุงปันสุขที่บรรจุข้าวของเครื่องใช้จำเป็นไปทยอยแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบในจุดต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ ได้แก่ บริเวณรอบถนนราชดำเนิน อนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย บริเวณวังบูรพา ชุมชนตรอกสาเก อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และย่านราชวิถี