Home สิ่งที่น่าสนใจ ชวนเช็คอิน! นิทรรศการ The Harmony in Conflict สุนทรียภาพในความขัดแย้ง

ชวนเช็คอิน! นิทรรศการ The Harmony in Conflict สุนทรียภาพในความขัดแย้ง

619
อัญชนา นังคลา ศิลปินเจ้าของผลงาน The Harmony in Conflict

ดอกไม้ คือสิ่งมีชีวิตที่สร้างสรรค์ สีสัน ความงามให้แก่โลก อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างสุนทรียภาพของสีคู่ตรงข้ามในธรรมชาติที่ชัดเจนที่สุด สีที่ตัดกัน สีคู่ตรงข้าม (Complementary Colors) สีคู่ปฏิปักษ์ เป็นสีที่มีค่าความเข้มข้นสูงในตัวเอง เมื่ออยู่ชิดกันจะตัดกันอย่างรุนแรงที่สุด การจะกระทำให้สิ่งตรงข้ามอยู่ร่วมกันได้อย่างสวยงามนั้นต้องใช้ หัวใจ สติ สมาธิ ความรอบคอบ เพื่อให้ยังคงคุณค่า ความบริสุทธิ์แห่งสีตน ทุกสีอยู่ในจังหวะของตนเฉกเช่นเดียวกับผู้คน เพราะโลกนี้เต็มไปด้วยความแตกต่าง แต่ถ้าเราอยู่กันได้ในจังหวะในที่ของตน เราก็จะอยู่กันได้อย่างสดใส และสวยงามเฉกเช่นเดียวกับดอกไม้ เป็นคำกล่าวของ อัญชนา นังคลา ศิลปินจากจังหวัดปัตตานี ซึ่งนำแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ และความแตกต่างของชีวิต มาเป็นผลงานศิลปะในชื่อว่า The Harmony in Conflict สุนทรียภาพในความขัดแย้ง ที่นำเสนอดอกไม้หลากสี ใช้คู่สีตรงข้ามแต่สร้างสุนทรียะอย่างลงตัว

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะ The Harmony in Conflict สุนทรียภาพในความขัดแย้ง นิทรรศการผลงานเดี่ยวครั้งแรกของ อัญชนา นังคลา

ร่วมด้วยศิลปินรับเชิญ นิธิ สถาปิตานนท์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะ สถาปัตยกรรม (แบบร่วมสมัย) อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ สาขาจิตรกรรมสื่อผสม ทวีศักดิ์ อุชุคตานนท์ วัชระ กล้าค้าขาย ตะวัน วัตุยา ธนฤทธิ์ ทิพย์วารี และ ธนาทิพย์ ทิพย์วารี โดยจัดแสดง ตั้งแต่วันนี้ถึง 27 มิถุนายน 2564 ณ Pop up Space ชั้น 1 โซนไอคอนลักซ์ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร