Home Uncategorized คาลเท็กซ์ สนับสนุนงบจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

คาลเท็กซ์ สนับสนุนงบจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

374

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ นำโดย นายณรงค์ เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ผู้จัดการคลังน้ำมันร่วมสงขลา (ซ้าย) มอบเงินสนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น จำนวน 253,500 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลสิงหนคร อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาล โดยมี นายแพทย์นครินทร์  ฉินตระกูลประดับ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงหนคร (ขวา) เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลสิงหนคร จังหวัดสงขลา