Home สิ่งที่น่าสนใจ คาราบาว กรุ๊ป คว้า 2 รางวัลเกียรติยศระดับนานาชาติ

คาราบาว กรุ๊ป คว้า 2 รางวัลเกียรติยศระดับนานาชาติ

594

บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับ 2 รางวัลเกียรติยศระดับนานาชาติ จาก Global Good Governance Awards (3G Awards) จัดขึ้นโดย บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินจากประเทศอังกฤษ Cambridge IFA ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประกอบด้วยรางวัล ชนะเลิศด้านการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (3G Championship Award for CSR Campaign 2021) และรางวัลการรายงาน การกำกับดูแลกิจการยอดเยี่ยม (3G Excellence in Corporate Governance Reporting Award 2021) โดยมีการประกาศผลผ่านช่องทางออนไลน์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

สำหรับรางวัล Global Good Governance Awards ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในระดับนานาชาติ ที่มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีมาตรฐานสากล มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน ) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 และนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 โดยเริ่มจากการเปิดตัวเครื่องดื่มบำรุงกำลังภายใต้เครื่องหมายการค้า “คาราบาวแดง” เข้าสู่ตลาดในประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2545 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมีการขยายธุรกิจต่อเนื่องครอบคลุมกระบวนการจัดหาวัตถุดิบหลัก การผลิต การตลาด การขายและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มบำรุงกำลังและเครื่องดื่มอื่นๆ ตั้งแต่การผลิตขวดแก้วและกระป๋องอลูมิเนียมเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับโรงบรรจุสินค้าสำเร็จรูป และต่อเนื่องไปจนถึงการบริหารจัดการช่องทางกระจายผ่าน เครือข่ายร้านค้า และพันธมิตรทางธุรกิจสำหรับธุรกิจในประเทศ และต่างประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์สินค้าระดับโลกและแบรนด์ระดับโลก