Home Uncategorized ขอนแก่น เตรียมตั้ง คอมมูนิตี้ ไอโซเลชั่น ภายในแคมป์คนงานก่อสร้าง

ขอนแก่น เตรียมตั้ง คอมมูนิตี้ ไอโซเลชั่น ภายในแคมป์คนงานก่อสร้าง

580

แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสำนักงานควบคุมโรคที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง กว่า 150 คน บริเวณหน้าแคมป์แรงงานก่อสร้างแห่งหนึ่ง ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ถนนมะลิวัลย์ เพื่อตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มเติม หลังจาก ได้รับรายงานผลการตรวจยืนยันเมื่อคืนที่ผ่านมา ว่ามีแรงงานที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ที่เข้ารับการกักตัว 14 วัน มีผลการตรวจเป็นบวก ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 28 คน

นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอเมืองขอนแก่น เปิดเผยว่า แคมป์แรงงานแห่งนี้ มีแรงงานทั้งชาวไทย และแรงงานชาวต่างชาติ รวมกว่า 200 คน โดยเป็นแรงงานชาวไทย ประมาณ100 คน และแรงงานเมียนมาร์และกัมพูชา รวมประมาณ 100 คน ที่ทำงานก่อสร้างในเขตใจกลางเมืองขอนแก่น เบื้องต้นได้รับการยืนยันจากนายจ้างว่า ได้มีการควบคุมการทำงานในพื้นที่จำกัด โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ นอกจากการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อเพิ่ม ยังเป็นการทำงานเชิงรุกเพื่อวางแผนสกัดกั้นโรค ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้วางแผนปรับแคมป์แรงงานแห่งนี้ เป็น คอมมูนิตี้ ไอโซเลชั่น เป็นที่แรกของจังหวัดขอนแก่น เพื่อลดปัญหาของจำนวนเตียงที่มีอย่างจำกัด รวมทั้งมีกลุ่มแรงงานจำนวนมาก และพบว่าผู้ป่วยติดเชื้อส่วนใหญ่ อยู่ในระยะไม่แสดงอาการเจ้าหน้าที่จึงได้ประเมินเบื้องต้นว่า จะไม่เคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพื้นที่แต่จะจัดทีมแพทย์พยาบาล ลงมาประเมินอาการทุกวัน

สำหรับจังหวัดขอนแก่น ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ต่อเนื่อง โดยผลยืนยันล่าสุดเมื่อวานนี้ จำนวน 83 คน โดย ครึ่งหนึ่ง เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ประสงค์เดินทางกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนา ซึ่งทำให้ตอนนี้ จังหวัดขอนแก่น ยังจัดอยู่ในพื้นที่ควบคุม ซึ่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด ได้มีมติเห็นชอบให้ทุกอำเภอในจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่แต่ละอำเภอ ไม่น้อยกว่าอำเภอละ 1 แห่งและมีการจัดตั้งโลคอล คอรันทีนทั้ง 26 อำเภอ รวม 150 แห่ง รองรับผู้ที่จะเข้ากักกันตัวได้ประมาณ 1,920 คน

นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้เทศบาลนครขอนแก่น โดยฝ่ายสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เข้ามาดูแลในการตรวจควบคุมโรคภายในแคมป์คนงานก่อสร้าง โดยจะมาดูแลเรื่องความเหมาะสมของสถาน ซึ่งจากการประเมินพบว่า มีความเหมาะสมและสามารถปรับปรุงได้ในบางส่วน โยจะจัดส่ง ชุด อปพร.มาดูแลด้านความปลอดภัยบริเวณโดยรอบแคมป์คนงาน และสิ่งที่สำคัญคือการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในชุมชนโดยรอบ สร้างการรับรู้และเข้าใจร่วมกันเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก โดยการสื่อสารกับคนในชุมชนโดยเฉพาะ อสม.เพื่อให้มีการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน

ด้าน นายแพทย์นิทิกร สอนชา หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวว่า การดำเนินการด้านการควบคุมโรค ของโรงพยาบาลขอนแก่น นั้น ในเบื้องต้นจากการที่ได้ประสานกับผู้ควบคุมแคมป์คนงานมีความเห็นว่าจะจัดทำเป็น Community Isolation โดยดำเนินการแยกกักในกลุ่มคนงาน เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อในแคมป์ค่อนข้างสูง พร้อมทั้งสถานการณ์ผู้ติดเชื้อที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลขณะนี้เกินอัตรากำลังที่จะรับได้ซึ่ งคนงานส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ไม่มีอาการไปจนถึงมีอาการน้อยมาก จากการตรวจประเมินร่วมกับทีมด้านบริบทพื้นที่ภายในแคมป์คนงานก่อสร้าง ซึ่งมีการกั้นพื้นที่เป็นสัดส่วนที่ดีมาก สามารถแยกกลุ่มป่วยออกจากกลุ่มปกติได้อย่างชัดเจน มีความพร้อมทั้งระบบที่พัก ระบบห้องน้ำ ซึ่งขาดเพียงระบบการบริหารจัดการขยะ ซึ่งขณะนี้ได้มีการประสานกับเทศบาลนครขอนแก่น ในการที่จะเข้ามาจัดบริหารจัดการด้านขยะภายในแคมป์คนงาน โดยโรงพยาบาลขอนแก่นจะมีการเฝ้าติดตามอาการของผู้ติดเชื้อที่อยู่ภายในแคมป์ซึ่งจะได้มีการประสานกับเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลด้านสุขภาพอนามัยของแรงงานภายในแคมป์คนงาน เพื่อให้ช่วยประสานในเรื่องการวัดไข้ การดูแลเรื่องความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดเพื่อติดตามประเมินอาการ ในกรณีที่หากมีอาการแย่ลงจะมีระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ที่จะนำคนไข้เข้าไปยังโรงพยาบาล แต่หากอาการยังอยู่ในเกณฑ์ปกติจะให้การดูแลเบื้องต้น ในจุดที่ทำการแยกกักตัวไปจนครบ 14 วัน และจะมีการประเมินซ้ำอีกครั้งก่อนที่จะให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

Cr.https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210714134138932