Home สิ่งที่น่าสนใจ กองทรัสต์ BOFFICE ยกระดับทรัพย์สินอาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ 

กองทรัสต์ BOFFICE ยกระดับทรัพย์สินอาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ 

674
อรรถกร เนตร์เนรมิตรดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

กองทรัสต์ BOFFICE ยกระดับคุณภาพทรัพย์สินอาคารสำนักงาน ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ติดตั้งระบบ FACE SCAN RECOGNITION ควบคุมการเข้าออกอาคาร สามารถสแกนและจดจำใบหน้า ตรวจวัดอุณหภูมิ รวมถึงเชื่อมต่อข้อมูลชั้นของผู้เช่าแบบอัตโนมัติไปยังลิฟต์โดยสาร ช่วยลดการสัมผัสตอบสนอง New Normal ชู มาตรการหลักป้องกัน COVID-19 พร้อมโชว์อัตราการเช่าพื้นที่ทรัพย์สินทั้ง อาคาร ณ สิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 92-94% 

นายอรรถกร เนตร์เนรมิตรดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เปิดเผยว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพของอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ หรือ Bhiraj Office Leasehold REIT (BOFFICE) ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท เพื่อตอกย้ำความโดดเด่นของทรัพย์สิน ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานชั้นนำเกรด ในรูปแบบ Mixed-use Commercial Complex ภายในบริเวณเดียวกับศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ บนทำเลศักยภาพสุขุมวิทตอนต้นที่เป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ของกรุงเทพฯ สามารถเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสพร้อมพงษ์เพื่อเดินทางเข้าออกเมืองได้อย่างรวดเร็ว 

ล่าสุด อาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ได้ติดตั้งระบบ FACE SCAN RECOGNITION เพื่อควบคุมการเข้าออกอาคาร ระบบดังกล่าวเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถสแกนและจดจำใบหน้า ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย รวมถึงเชื่อมต่อข้อมูลชั้นของผู้เช่าไปยังลิฟต์โดยสารแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องกดลิฟต์ ช่วยลดการสัมผัส เพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้เช่าสามารถเข้าออกอาคารได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น  

“กองทรัสต์ BOFFICE ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดแม้ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยการติดตั้งระบบ FACE SCAN RECOGNITION นอกจากทำให้อาคารมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ยังตอบสนองการใช้ชีวิตแบบปกติใหม่หรือ New Normal ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19นายอรรถกร กล่าว 

นายอรรถกร กล่าวต่อว่า ในขณะเดียวกันอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ได้วางมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเข้มงวด เพื่อให้ความมั่นใจด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้เช่าและผู้มาติดต่อทุกคน โดยเน้นย้ำทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ทั้งการเฝ้าระวัง การป้องกันและการควบคุม  

ทั้งนี้ อาคารได้ดำเนินการตามมาตรการ ข้อ ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจาก COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าอาคาร การรักษาระยะห่างทางสังคม ขอความร่วมมือลดการสัมผัสเพื่อลดโอกาสติดเชื้อ และเพิ่มความถี่การทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของอาคาร โดยเฉพาะพื้นที่ส่วนกลางที่ต้องใช้งานร่วมกัน นอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือผู้ใช้อาคารทุกคนต้องลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่นไทยชนะ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลเพื่อลดความแออัด จำกัดจำนวนผู้ใช้ลิฟต์ไม่เกิน คน 

ขณะที่ผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ BOFFICE ในไตรมาส 1/2564 อยู่ในระดับที่ดี ถึงแม้อยู่ในช่วงสถาณการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  จากการมุ่งเน้นบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ให้สามารถตอบสนองผู้เช่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ณ สิ้นเดือนเมษายน 2564 ทรัพย์สินของกองทรัสต์ BOFFICE ทั้ง อาคาร ได้แก่ อาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ มีอัตราการเช่าพื้นที่ 92% และอาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ BITEC Mixed-Use Complex มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย 94% ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีสะท้อนถึงความต้องการเช่าพื้นที่สำนักงานในย่านใจกลางเมืองที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง และกองทรัสต์สามารถทำกำไรสุทธิช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ 139.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.87% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 93.68 ล้านบาท สืบเนื่องหลักจากผลประกอบการที่ได้มาจากการเข้าลงทุนในอาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค และสามารถอ่านข้อมูลของ BOFFICE เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://www.bofficereit.com