Home Uncategorized กทพ. ปิดให้บริการ สามทุ่มถึงตีสี่ เริ่ม 12 ก.ค. นี้

กทพ. ปิดให้บริการ สามทุ่มถึงตีสี่ เริ่ม 12 ก.ค. นี้

658

รายงายข่าวแจ้งว่า การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. จำกัดการให้บริการทางพิเศษทุกด่านฯ ทุกสายทาง เป็นระยะเวลา 14 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 – 25 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 21.00 – 04.00 น. ทั้งนี้ ยกเว้นแต่รถที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนด